Hlavně o tom mluvme - ale jak?

Vítejte v šestém modulu online kurzu

Jak mluvit o klimatických změnách, aby to děti i dospělé motivovalo k činu? Podívejte se na příspěvek Jana Krajhanzla z konference ZMĚŇME KLIMA 2021. 

PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D. působí na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity jako sociální psycholog a ekopsycholog. Zaměřuje se na komunikaci ochrany přírody, životního prostředí a klimatické změny s veřejností a zkoumá postoje a chování české veřejnosti v environmentálních otázkách. 


                                                                                          

Jak naplnit potřeby žáků v klimatickém vzdělávání? 

Představujeme 15 praktických tipů pro klimatické vzdělávání, které pomohou k naplňování potřeb žáků. Tipy i potřeby vyplývají z výzkumu na téma vnímání změny klimatu a možností její ochrany. Výzkum proběhl na přelomu roku 2020/2021 s účastí 206 dětí a dospívajících, zapojených do projektu „Ekoškola a ochrana klimatu – Od individualismu k občanské participaci“.

Jak tipy převést do praxe? U některých tipů najdete odkazy na články i aktivity do výuky ze sbírky českých organizací, které se zaměřují na téma klimatické změny. 

Výzkumná zpráva Jana Krajhanzla a Barbory Klocové k anketě je dostupná zde.


                                                                                                                                                                

Které z těchto tipů už uplatňujete během svých hodin na téma změny klimatu? Které další tipy byste chtěl/a zavést do výuky a jakým způsobem? Stáhněte si a vyplňte pracovní list

Máte osvědčené aktivity, které by se hodily k některým z těchto tipů? Pošlete nám je na adresu csilla.barkasz@terezanet.cz a doplníme je do souboru. 


                                                                             

Materiály pro další studium a inspiraci

 

   
Čtyři principy klimatického vzdělávání      Mapa českého veřejného mínění 
 v oblasti změny klimatu