My všichni potřebujeme klimatické vzdělávání

Vítejte v prvním modulu online kurzu

Jakou roli má vzdělávání žáků v řešení klimatické krize? Podívejte se na video s Petrem Danišem, ředitelem vzdělávacího centra TEREZA a hlavním autorem a editorem nové publikace Klima se mění - a co my?


                                                                                                                                                                                                                                                         

Zajímá nás Váš názor na otázku: Proč učit o klimatické změně?

Zadejte svou odpověď zde.

Výsledky ankety zveřejníme ve třetím modulu online kurzu. 


Autoři publikace Klima se mění - a co my? doporučují při plánování a hodnocení klimatického vzdělávání využít finský model jizdního kola. Kolo nemůže fungovat bez svých dílů a podobně potřebuje i klimatické vzdělávání všechny své součásti, aby mělo dopad.

  • Co všechno brát v úvahu při vzdělávání o klimatu? Kliknutím na jednotlivé díly kola na obrázku níže se můžete o tématu dozvědět více. 
  • Přemýšlíte nad tím, jak o změně klimatu učíte? Které "díly z kola" jste již zaintegrovali do vzdělávání a která jste naopak doposud opomíjeli? Kde jsou vaše silné a slabé stránky? Na co se chcete soustředit v budoucnu? Stáhněte si pracovní list k reflexi své stávající výuky o změně klimatu.

Materiály pro další studium a inspiraci

 

  Co může udělat škola pro klimatické vzdělávání?

  Změna klimatu v národních a vzdělávacích politikách: 
  příklady dobré praxe