Podporovatelé

TEREZA by se bez spolupráce s dalšími subjekty prostě neobešla. Jsme rádi, že nás podporují, a že jsme členy dalších organizací.

Podporují nás

 

Společnosti a nadace:

Nadace Blížksobě

ČEPS

EDUZMĚNA
Ekolamp SC Johnson EG.D

 

Veřejné instituce v ČR:

Státní fond životního prostředí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo životního prostředí

Hlavní město Praha   Středočeský kraj

 

Zahraniční instituce:

Globe Europe
Active Citizens Fund

 

 

Nadace BLÍŽKSOBĚ byla založena s cílem zvyšovat kvalitu života společnosti cestou podpory projektů či aktivit prosazujících základní hodnoty, jakými pro nás jsou respekt k druhým lidem, poctivost, pracovitost a solidarita. Zároveň si však uvědomujeme i další, naprosto zásadní hodnotu, kterou je vztah lidského společenství k ochraně přírody a pochopení skutečného postavení člověka v ní. Jsme přesvědčeni, že cesta k budování hlubokého, pokorného vztahu k přírodě vede přes výchovu dětí, učení se venku a přes učení se o klimatu, do kterého jsou děti aktivně zapojeny a stávají se tak tvůrci změny. Tím se posiluje i jejich občanská angažovanost a sebevědomí, které naše česká země tak potřebuje. 


Způsob, jakým TEREZA zprostředkovává poznání přírody dětem, považujeme za nesmírně přínosný a inspirativní. To je důvod naší dlouhodobé podpory tohoto projektu, který nás naplňuje nadějí a vírou v přibližování se více k našemu přirozenému empatickému "lidství".

 

Ekolamp

vybudoval po celé České republice širokou síť sběrných míst a poskytuje zdarma služby sběru a recyklace osvětlovacích zařízení a to jak firmám a institucím, tak i běžným občanům. Až budete doma měnit zářivky, nezapomeňte, že do koše ani kontejneru na sklo prostě nepatří! Nejbližší sběrné místo můžete vyhledat jsk prostřednictvím mobilní aplikace Kam s ní, ale také přímo na stránkách www.ekolamp.cz.

 

 

Máte chuť TEREZU podpořit? Pište, volejte, Rádi se s vámi sejdeme, pozveme vás na kafe a domluvíme možnosti spolupráce.

Anna Nebeská
fundraiserka 
anna.nebeska@terezanet.cz, 777 117 069