Podporovatelé

TEREZA by se bez spolupráce s dalšími subjekty prostě neobešla. Jsme rádi, že nás podporují, a že jsme členy dalších organizací.

Podporují nás

 

 

 

Nadace BLÍŽKSOBĚ byla založena s cílem zvyšovat kvalitu života společnosti cestou podpory projektů či aktivit prosazujících základní hodnoty, jakými pro nás jsou respekt k druhým lidem, poctivost, pracovitost a solidarita. Zároveň si však uvědomujeme i další, naprosto zásadní hodnotu, kterou je vztah lidského společenství k ochraně přírody a pochopení skutečného postavení člověka v ní. Jsme přesvědčeni, že cesta k budování hlubokého, pokorného vztahu k přírodě vede přes výchovu dětí, učení se venku a přes učení se o klimatu, do kterého jsou děti aktivně zapojeny a stávají se tak tvůrci změny. Tím se posiluje i jejich občanská angažovanost a sebevědomí, které naše česká země tak potřebuje. 
Způsob, jakým TEREZA zprostředkovává poznání přírody dětem, považujeme za nesmírně přínosný a inspirativní. To je důvod naší dlouhodobé podpory tohoto projektu, který nás naplňuje nadějí a vírou v přibližování se více k našemu přirozenému empatickému "lidství".

 

Veselé oblečení, které vám zlepší den. A to nejen pestrými barvami a vtipem,
ale také svým společensky odpovědným přístupem a podporou užitečných projektů. Dedoles zkrátka myslí na budoucnost. Více na Dedoles.

Jsme rádi, že ve spolupráci s Dedoles můžeme sázet školní lesy, které přibližují děti přírodě a přírodu dětem.

 

 

Ekolamp

vybudoval po celé České republice širokou síť sběrných míst a poskytuje zdarma služby sběru a recyklace osvětlovacích zařízení a to jak firmám a institucím, tak i běžným občanům. Až budete doma měnit zářivky, nezapomeňte, že do koše ani kontejneru na sklo prostě nepatří! Nejbližší sběrné místo můžete vyhledat jsk prostřednictvím mobilní aplikace Kam s ní, ale také přímo na stránkách www.ekolamp.cz.

 

 

 

Máte chuť TEREZU podpořit? Pište, volejte, Vendula se s vámi ráda sejde, pozve vás na kafe a domluví možnosti spolupráce.

Vendula Bršťáková - fundraiserka
734 252 503, vendula.brstakova@terezanet.cz