https://www.traditionrolex.com/35

https://www.traditionrolex.com/35

https://www.traditionrolex.com/35

Podporovatelé | TEREZA

Podporovatelé

TEREZA by se bez spolupráce s dalšími subjekty zkrátka neobešla. Vážíme si podpory a jsme rádi členy dalších organizací.

 

Společnosti a nadace:

Nadace Blížksobě

ČEPS

Ekolamp SC Johnson
     

 

Veřejné instituce v ČR:

Státní fond životního prostředí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo životního prostředí

Hlavní město Praha   Středočeský kraj

Zahraniční instituce:

Globe Europe
Active Citizens Fund

 

 

Řekli o nás

 

"Způsob, jakým TEREZA zprostředkovává poznání přírody dětem, považujeme za nesmírně přínosný a inspirativní. To je důvod naší dlouhodobé podpory tohoto projektu, který nás naplňuje nadějí a vírou v přibližování se více k našemu přirozenému empatickému "lidství"." Marcela Murgašová, CEO Nadace Blížksobě

 

"Dlouho jsem hledal projekt, který má skutečný význam a odpovídá našim ekologickým standardům. Ekoškola je výjimečným programem, který se pouze neodvolává na vládní instituce a žádá ekologická řešení. TEREZA, nejen prostřednictvím Ekoškoly, přímo zapojuje naši nejmladší (budoucí) generaci. Učí vztahu k přírodě a hodnotám, kterými nás obdarovává. Zapojuje děti aktivně a umožňuje jim uvědomovat si souvislosti a skutečný význam."  Josef Douša, CEO Makalu

 

Představení dlouhodobých partnerů

 

Nadace BLÍŽKSOBĚ byla založena s cílem zvyšovat kvalitu života společnosti cestou podpory projektů či aktivit prosazujících základní hodnoty, jakými pro nás jsou respekt k druhým lidem, poctivost, pracovitost a solidarita. Zároveň si však uvědomujeme i další, naprosto zásadní hodnotu, kterou je vztah lidského společenství k ochraně přírody a pochopení skutečného postavení člověka v ní. Jsme přesvědčeni, že cesta k budování hlubokého, pokorného vztahu k přírodě vede přes výchovu dětí, učení se venku a přes učení se o klimatu, do kterého jsou děti aktivně zapojeny a stávají se tak tvůrci změny. Tím se posiluje i jejich občanská angažovanost a sebevědomí, které naše česká země tak potřebuje. 

 

Ekolamp vybudoval po celé České republice širokou síť sběrných míst a poskytuje zdarma služby sběru a recyklace osvětlovacích zařízení a to jak firmám a institucím, tak i běžným občanům. Až budete doma měnit zářivky, nezapomeňte, že do koše ani kontejneru na sklo prostě nepatří! Nejbližší sběrné místo můžete vyhledat jak prostřednictvím mobilní aplikace Kam s ní, ale také přímo na stránkách www.ekolamp.cz.

 

Jsme členy:

 

Přátelé

   

 

Máte chuť TEREZU podpořit? Pište, nebo volejte. Velmi rádi se s vámi sejdeme a probereme možnosti spolupráce!

Anna Nebeská
fundraising, partnerství
anna.nebeska@terezanet.cz, 777 117 069