Neučím o klimatu, ale pro budoucnost

Vítejte ve čtvrtém modulu online kurzu

Odborníci se shodují, že aby vzdělávání o klimatu bylo efektivní, mělo by se to promítnout do všech předmětů na škole. To chce koordinovanou spolupráci učitelů a učitelek. Navíc, s parťákem se to lépe táhne! To potvrzují ve videu níže i paní učitelky Lenka Pořízková a Kateřina Tlustá z Gymnázia Jana Palacha v Mělníku. Z videa se také dozvíte, co všechno jim týmová spolupráce přinesla, a jaké výzvy musely překonat.


                                                 

 

  • U tématu, jako je změna klimatu je spolupráce více učitelů ve škole důležitá. Je samozřejmé, že když s tím začínáte, mohou být ostatní kolegové skeptičtí. Nenechte se tím odradit a zlákejte je svým příkladem. Zkuste se zamyslet nad tím, jak vlastně ve vaší škole funguje spolupráce při výuce nějakého průřezového tématu nebo třeba i při výuce jednoho předmětu více učiteli. Pomoci vám může tabulka s jednotlivými stupni spolupráce ve škole. Projděte si ji a najděte, jak na tom jste. Třeba vám nápady, jak spolupráci rozvíjet dál pomohou.  

           Tabulka Stupně spolupráce ve škole

           Desatero kolegiální spolupráce

  • Lenka Pořízková je zároveň koordinátorkou EVVO ve škole. Nechte se inspirovat projekty, které realizovala ve školním roce 2019-2020 s kolegy a žáky. Mnoho z nich bylo zaměřených na adaptaci na změnu klimatu

           Roční plán EVVO Gymnázia Jana Palacha Mělník


                                                                           

Naplánovali jste spolu s kolegy projekt na téma související s klimatickou změnou / klimatickou krizí? Nyní se s týmem opět podívejte na naplánované aktivity: najdete v nich všechny součásti jízdního kola, které představují důležité oblasti klimatického vzdělávání? Chceklist v souboru níže vám to pomůže zjistit a případně můžete danou oblast do projektu ještě doplnit.

Klimatické kolo - Checklist pro projekty

Samozřejmě není nutné, ani reálné, aby každý projekt pokryl všechny tyto oblasti, ale platí, že čím více těchto oblastí máte v projektu, tím širší dopad bude mít.  

Nevíte, co si představit pod jednotlivými díly kola/oblastmi klimatického vzdělávání? Vraťte se do prvního modulu kurzu a prozkoumejte znovu proklikatelný obrázek kola.