A co na to žáci?

Vítejte ve třetím modulu online kurzu

Jaké postoje mají čeští žáci k problematice změny klimatu? Na co je dobré se zaměřit a čemu se vyhnout při jejich vzdělávání o klimatu? Dozvíte se to z videa s doc. PhDr. Janem Činčerou, Ph.D, který se zabývá environmentálním vzděláváním a výchovou na Masarykově univerzitě v Brně.


                                                 

Než se pustíte do učení o klimatu nebo do projektu, je dobré vědět, zda se do toho pouštíte s žáky, kteří jsou sympatizující, rezervovaní, angažovaní, zmatení nebo pochybující.

Z výzkumů vyplývá, že například většina obyvatel starší 15 let se shodne na tom, že změna klimatu probíhá, způsobuje ji člověk a je třeba ji řešit. Jen čtyři procenta dotázaných v rámci výzkumu České klima 2021 se projevila vůči změnám klimatu skepticky.

Stejně tak výsledky reprezentativního výzkumu v osmých třídách, který proběhl v roce 2019/20 v rámci tvorby Metodiky hodnocení environmentální gramotnosti žáků, ukazují vysoké hodnoty environmentálních postojů u žáků (ochrana přírody, ocenění přírody, postoje ke klimatické změně, vztah k místu) a spíše vyšší, ale méně výrazné hodnoty na ostatních komponentech environmentální gramotnosti (pro-environmentální chování, přesvědčení o vlastní možnosti ovlivňovat stav životního prostředí, ekologické a environmentální vědomosti).


                                                                                                                                                                 

Zjistěte, jaké postoje mají vaši žáci! Jak na to? Stáhněte si pracovní list, ve kterém najdete hravou aktivitu pro mapování postojů žáků. Aktivita byla převzata s menšími upravami z metodiky Klimatická změna – krize – výzva organizace NaZemi. Pokud pracujete s žáky staršími 16 let, vyzkoušejte s nimi i další aktivity z výše zmíněné metodiky, které jsou zaměřené na hledání řešení klimatické změny a na spolupráci.

Pracovní list ke zmapování postojů žáků 

Klimatická změna - krize - výzva 


                                                                                                                                                                 

Jan Činčera zdůrazňuje důležitost zapojování žáků do komunitních projektů, ve kterých žáci dokážou něco konkrétního změnit. 

Hledáte téma pro svůj projekt?

Vyzkoušejte nástroj k analýze školy a jejího okolí, který vzniká v rámci programu Ekoškola. V současné době je verze analýzy pracovní a je v testovací fázi. Vyberte si jednu nebo více z devíti oblastí pracovních listů a zkuste s žáky udělat školní nebo domácí průzkum. Zjistěte například: Jaká je uhlíková stopa vaší školy vlivem jídelníčku ve školní jídelně nebo dopravy, kterou využívají žáci a zaměstnanci k cestě do školy? Jak jste na tom s biodiverzitou či mikroklimatem v okolí školy? Pro každou oblast jsou k dispozici pracovní listy s tabulkami, které za vás po zadání dat spočítají váš dopad na klima. Uvidíte, zda má vybraná oblast malý nebo velký dopad na změnu klimatu. Následně můžete naplánovat projekt na zlepšení současného stavu. Zjistíte-li například, že si většina lidí zvolí nešetrnou dopravu cestou do školy, můžete se žáky připravit osvětovou a motivační kampaň pro přechod na šetrnější formy dopravy.

Chcete vědět víc o Ekoškole? Nově v ní najdete i téma Změna klimatu Ekoškola a klima | Ekoškola (ekoskola.cz)

Jak projekt plánovat?

Pokud se rozhodnete pro projekt, může vám s jeho plánováním pomoct zápisník „Změna je v nás“. Je určený mladým reportérům, kteří nejen informují o problémech, ale také se snaží je řešit. Provede žáky hledáním tématu a cíle jejich projektu a i dalšími fázemi plánování.

Ke stažení zde.

Další možnosti, jak nastartovat projekt s tématem změna klimatu na vaší škole:

  • Škola pro udržitelný život (ŠUŽ) 

Program Střediska ekologické výchovy SEVER je určen pro základní a střední školy. Žáci vypracují pod vedením učitelů a ve spolupráci s místními organizacemi vlastní projekt na podporu udržitelného života v obci, kde žijí. Zapojením do programu získáte metodické materiály, konzultační podporu po celou dobu projektu, školení i možnost účastnit se konferencí a exkurzí. Úspěšné projekty jsou prezentovány v médiích a škola obdrží certifikát. 

Chci zjistit více

  • Světová škola

Do programu se přihlásí školní tým pedagogů a žáků na začátku školního roku. Žáci se učí o globálních rozvojových problémech, vyberou si místní problém s globálním přesahem a usilují o jeho řešení ve spolupráci s místními aktéry. Zapojením se do programu získáte rovněž metodickou a konzultační podporu během plánování i realizace projektu. Zapojeným školám je udělen prestižní titul „Světová škola“.

Chci zjistit více


Materiály pro další studium a inspiraci

 

   
Klimatická gramotnost 
mladých Čečhů a Češek
Environmentální 
gramotnost ve školách
-výzkumná zpráva
Metodika hodnocení 
environmentální gramotnosti žáků