Bez emocí to nepůjde

Vítejte v pátém modulu online kurzu

V klimatickém vzdělávání se obvykle zaměřuje na předání informací a emoce jsou opomíjeny. Proč bychom měli s emocemi žáků pracovat a jak na to? Na otázku odpovídá Tadeáš Žďárský, lektor a metodik organizace NaZemi


                                                           

Mluvit o emocích nemusí být snadné, zvláště pro mladší žáky. Vyzkoušejte s nimi následující aktivity, které pomáhájí uvědomovat si a vyjádřit negativní pocity spojené se změnou klimatu.  

  • Dyády (pro mladší žáky)

Vytiskněte pocitové karty dostupné ke stažení níže. Vyberte si a vytiskněte obrázky zobrazující dopady klimatické změny z databáze Climatevisuals.org. Rozdělte žáky do dvojic. Každá skupina dostane sadu karet a obrázek. Obrázky můžete jen promítat na plátno ve třídě. Žáci nejprve diskutují ve dvojicích nad otázkami: Co je vidět na fotce? Jaký pocit ve mně fotka vyvolává? Důležité je, aby vždy mluvil jen jeden žák po dobu několika minut a druhý mu aktivně poslouchal, bez jakékoliv reakce e bez kometáře. 

Pocitové karty

  • Škála

Nechte žáky, ať si ve třídě představí pomyslnou čáru, která reprezentuje škálu s dvěma póly: ANO - NE. 
Říkáme nějaký výrok a žáci se postaví na pomyslnou škálu podle toho, jak moc s daným výrokem souhlasí/nesouhlasí. Výroky související s emocemi mohou být například:

Věřím, že klimatickou změnu se nám podaří odvrátit. 
Zprávy o globálním oteplování mě zneklidňují/stresují. 
Kvůli změnám klimatu mám obavy z budoucnosti. 
Věřím, že také můžu přispět k pozastavení klimatické změny. 
Vím, kterými konkrétními činnostmi můžu chránit klima /zmírnit dopady klimatické změny. 

  • Od nočních můr o klimatu k naději (pro starší žáky)

Cílem aktivity je povzbudit žáky, aby otevřeně mluvili o svých obavách z budoucnosti a hlavně podporovat jejich víru, že svým chováním dokážou něco ovlivnit. Nejprve si žáci vybaví pocity a okamžiky, když se cítili silní, kdy se jim podařilo něco ovlivnit a potom vizualizují své nejtemnější představy o změně klimatu. Aktivita končí představami, jak pocit vlastní síly využívat ke hledání možností pro zapojení se do aktivity na ochranu klimatu.

Popis aktivity


                                                                

Materiály pro další studium a inspiraci

  

Práce s emocemi a nadějí

Postoje náctiletých ke změně klimatu 
v blízkém zahraničí 

  Jak se děti vyrovnávají
  s klimatickou změnou?