https://www.traditionrolex.com/35

https://www.traditionrolex.com/35

https://www.traditionrolex.com/35

KOLEGIÁLNÍ SPOLUPRÁCE | TEREZA

KOLEGIÁLNÍ SPOLUPRÁCE

Kolegiální spolupráce a škola. Jde to skvěle dohromady. Spolupráce dělá ze školy místo, kde to baví učitele i děti a ti získávají v každé hodině něco pro ně hodnotného.

Co se děje ve škole?
Učitelé se spolu scházejí, mluví o tom, jak a co učí, čeho by chtěli dosáhnout oni a co by chtěli, aby získaly děti. Společně plánují, učí a reflektují to, co se při hodinách děje a jaký dopad to má na žáky.

Co se děje v hodinách?
Hodina chemického praktika. Paní učitelka přináší z kabinetu na tácu pet-lahve se vzorky vod od destilky až po vodu Atlantského oceánu. Vše pečlivě označeno štítky. Při pokládání na lavici se však plný tác převrhne a jeho obsah se s hlučným lomozem rozkutálí po zemi. Žáci v první řadě sebou trhnou leknutím. Větší kluci vstávají a pomáhají paní učitelce sbírat lahve ze země. „Děcka, teď se nám to popletlo a nevíme, který vzorek je který. Celý pokus je ztracený, co teď budeme dělat?“ lomí rukama viditelně nešťastná učitelka.
„Tak je ochutnáme,“ pokoušejí se žáci zdrcenou učitelku povzbudit.
„To v chemii nesmíme.“
„Tak je můžeme odpařovat nad kahanem a podle toho, co nám zbude na sklíčku poznáme, která je která.“
V osmé vyučovací hodině se náhle probuzení žáci předhánějí v nápadech a netrvá dlouho a začínají připravovat pokus. V poslední lavici sedí skupinka učitelů-návštěvníků a polohlasem se radí:
„Myslíš, že to bylo schválně?“
„Fakt nevím. Ale jsem zvědavý, jak to dopadne.“

I takové situace můžete zažít na otevřených hodinách učitelů, kteří se vydali cestou kolegiální spolupráce. Společný rozbor hodiny, byl přínosný nejen pro odvážnou učitelku, která s týmem lekci připravila a skvěle odvedla, ale i pro přihlížející učitele, kteří poskytli ukázkovou popisnou zpětnou vazbu a odvezli si stohy poznámek, fotek a postřehů do vlastní praxe. 

Kde se to stalo? ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná.

Jak učitele podporuje Tereza?
Každá škola má svého metodického konzultanta, který se týmu učitelů dlouhodobě věnuje. Podporuje učitele při tvorbě cílů a plánů, pomáhá jim s tím, jak si dávat bezpečně zpětnou vazbu, aby je v jejich práci posouvala a má zásobu nápadů na oživení výuky. Je ale hlavně „přítelem z venku“, který může nabídnout nezaujatý pohled na otázky, které tým řeší. A co když konzultant náhodou netuší –  od toho má zase kolegy, kteří mu pomohou.

Co dobře funguje, když chtějí učitelé začít spolupracovat?
Najít si dvakrát dva dny a zažít si kolegiální spolupráci a základy mentoringu na vlastní kůži na workshopu, kde si mohou všechno vyzkoušet a spoustu praktických věcí se dozvědět. Tereza workshop připraví týmu školy na míru, stačí se s námi domluvit.
Začít můžete tím, že se ozvete na e-mail barbora.hrdlickova@terezanet.cz

 

Co na to učitelé?
„S kolegy se mi spolupracovalo velmi dobře. Pravidelně jsme se scházeli, sdíleli zajímavé výukové aktivity, připravovali a realizovali přírodovědné akce pro žáky, navštěvovali se v hodinách, pomáhali si v přípravě hodin a poskytovali si zpětnou vazbu. Zapojením 3 učitelů 1.  a 4 učitelů 2. stupně se zlepšila naše spolupráce. Naučila jsem se poskytovat zpětnou vazbu ke zhlédnutým hodinám, častěji vyžaduji poskytnutí zpětné vazby k své práci a snažím se ji využít k seberozvoji.”

Věra Keselicová, ZŠ Gen. Janouška, Třebíč

„Náš kabinet se stal místem plánování, sdílení, spolupráce – jsme natěšeni a baví nás to!
Úvodní aktivitu s hledáním dvojic obrázků jsem již využila jako motivaci a náhled do tématu v hodině prvouky.
Během poslední schůzky nás přerušily tři další zvědavé paní učitelky a nadšeně sdílely radost z toho, co vytvořila jiná kolegyně s deváťáky. Díky programu Kolegiální spolupráce je napříč kabinetem otevřenější atmosféra, všichni se více a rádi zapojují a společně sdílí radosti z práce s dětmi a ze společných akcí.”

Účastníci kolegiální spolupráce v letech 2016-2018

Co na to výzkumníci?
Závěrem lze konstatovat, že první běh projektu Mistři kolegiální podpory byl, ve vztahu k míře své inovativnosti, až překvapivě úspěšný. Projekt byl učiteli velmi pozitivně přijat a motivoval všechny zúčastněné strany ke změně praxe způsobem, o kterém lze předpokládat, že povede k vyšší kvalitě výuky.”

Mistři kolegiální podpory: Alfa – evaluační zpráva

Chcete učit, tak aby vás to bavilo?
Tak do toho pojďte s námi. Více informací zde.

PŘEČTĚTE SI PŘÍBĚH v zásadě vydařené akce učitelů z gymnázia v Kadani.

Projekt Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti je spolufinancován Evropskou unií, více zde.