https://www.traditionrolex.com/35

https://www.traditionrolex.com/35

https://www.traditionrolex.com/35

BADATELÉ | TEREZA

BADATELÉ

Podporujeme metodu badatelsky orientovaného vyučování (BOV), která staví na přirozené zvídavosti dětí a vede děti k aktivitě.

Chcete, aby učení bavilo děti i Vás?

Hledáte aktivizační metodu, díky které děti přírodní vědy skutečně pochopí?

Oceníte inspiraci odjinud, ale rádi hledáte i vlastní cesty?

Souhlasíte, že v hodině mají víc pracovat děti než učitel?

Učíte přírodovědné předměty na základní nebo střední škole? Jste vychovatelem v družině?

Ano? Potom je metoda badatelsky orientované výuky právě pro Vás!

 

Díky metodě 5 badatelských kroků...

...děti kladou otázky, formulují hypotézy, plánují postup jejich ověření, dělají pokusy, vyhledávají a třídí informace, vyhodnocují výsledky, formulují závěry, které prezentují a hledají řešení problémů, které objevily.

 

"Děti se nemusí naučit spoustu teorie. Když si samy něco ověří a zapamatují, je to na trvalo. Metoda v žácích probouzí hravost. Najednou zapomenou na svět kolem, neřeší známku a chtějí bádat." Veronika Gregárková, ZŠ Josefa Bublíka Bánov

 

Chcete se dozvědět více? Pokračujte na web Badatele.cz

 

Bádáme mezinárodně

Pojďte ukázat své bádání světu. Inspirujte se zkušenostmi ze zahraničí, setkejte se s odborníky z NASA a dalších známých vědeckých institucí. To vše, díky propojení badatelství s celosvětovým programem GLOBE.

GLOBE propojuje více než 1,2 milionu studentů, učitelů, vědců a občanských vědců a vytváří tak vzdělávací komunitu napříč celým světem. Společně zkoumají a studují různé aspekty přírody, jako jsou stromy, řeky, jezera, půda, mraky nebo klima v okolí svých domovů a škol.

Přečtěte si více na webových stránkách programu GLOBE.

TEREZA je Regionální kanceláří programu GLOBE pro Evropu a Eurasii a podporuje rozvoj programu ve 41 zemíchGarantem programu jsou NASA a NOAA.