TEREZA, vzdělávací centrum

Je nezisková organizace, která působí v České republice od roku 1979. Její cesta je tedy dlouhá a zajímavá. TEREZOU za ta léta prošla spousta skvělých lidí. Pojďte se s námi podívat na její historii a aktuální podobu.


Začínali jsme pasením 3 koz, 17 ovcí
a praktickou ochranou jednoho malého kousku přírody.

Dnes vzděláváme přes 94 000 dětí a učíme je,
jak mohou o naše životní prostředí pečovat samy.


V roce 1979 se začala parta vysokoškoláků podílet na ochraně Prokopského údolí v Praze. Založili zde svoji TERÉnní ZÁkladnu - TEREZU. Od počátku 90. let TEREZA vytváří ekologické projekty pro školy z celé republiky. Činnost se postupně zaměřila na realizaci tří dlouhodobých vzdělávacích programů s mezinárodním zastřešením: Ekoškola, GLOBE a Les ve škole. Dnes je do nich zapojeno přes 750 českých mateřských, základních a středních škol.

Naše programy neustále rozvíjíme, základní východiska naší činnosti však zůstávají stejná: Zdraví lidí se neobejde bez zdravého životního prostředí. Přírodu je třeba nejprve milovat, abychom ji chtěli chránit. Životnímu prostředí musíme dobře rozumět, aby byla jeho ochrana účinná. Činnosti přispívající k udržitelnému rozvoji můžeme dělat každý sám, a byť se mohou zdát drobné, znamenají v součtu mnoho.


A velké změny začínají od nejmenších, protože co se naučí, a jaká bude nejmladší generace, to ovlivní budoucí podobu našeho světa ze všeho nejvíce.


Velkou radost nám přinášejí příběhy studentů o tom, co všechno se jim podařilo v našich programech uskutečnit. Utvrzují nás v tom, že v nastoupené cestě dlouhodobého vzdělávání mladé generace má smysl dále pokračovat.

Naše činnost by nebyla možná bez pomoci dalších lidí a organizací. Děkujeme všem našim partnerům, dárcům, sponzorům, spolupracovníkům a dobrovolníkům. Vaše důvěra v naši činnost je pro nás závazkem.

Petr Daniš, ředitel

Licence Creative Commons    © TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 2012-2017. Všechna práva vyhrazena.
created by webdilna | com