Správní a dozorčí rada

Správní a dozorčí rada je nedílnou součástí TEREZY. Jsme rádi, že se nám podařilo oslovit nejednoho odborníka, jehož znalosti můžeme využívat pro náš další rozvoj. Vážíme si toho, že nám poskytují zpětnou vazbu.

BEDŘICH MOLDAN
předseda dozorčí rady

Od začátku sedmdesátých let se zabývám životním prostředím jak odborně – dnes jsem profesorem Univerzity Karlovy – tak při práci na jeho zlepšení: jako ministr životního prostředí bezprostředně po Listopadu, v současné době jako pedagog či jako člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Zastával jsem také významné mezinárodní funkce v rámci Evropské Unie a OSN (předseda Vědecké rady Evropské environmentální agentury, předseda Komise OSN pro udržitelný rozvoj).

S TEREZOU spolupracuji už přes 20 let a nepřestávám oceňovat práci všech jejích zaměstnanců, nejen pro jejich nadšení a vytrvalost a pro velkou užitečnost jejich konání, ale zvlášť pro mimořádnou pečlivost a kvalitu, včetně kvality odborné, se kterou svou práci dělají.

MILAN ŠŤOVÍČEK
člen dozorčí rady

Jako učitel biologie jsem se vždy aktivně podílel na ochraně životního prostředí. Ať již jako dlouholetý ředitel střední školy pro ochranu a obnovu životního prostředí - Scholy Humanitas v Litvínově, předseda výboru pro životní prostředí Parlamentu ČR nebo nyní v pozici místostarosty pro oblast životního prostředí v mém rodném Litvínově. Své ornitologické zkušenosti rád předávám dětem zejména z mateřských škol v našem městě. Starám se o malé hospodářství a o výchovu svých tří dětí ve věku 5 – 13 let.

Spolupráce s TEREZOU je pro mne inspirací, a to především pro její úsilí pozitivně ovlivnit nejmladší generaci v péči o životní prostředí. Výsledky její činnosti jsou obdivuhodné a posilují nejen mne v přesvědčení, že nevládní a neziskový sektor má nezastupitelnou roli při formování vztahu našich dětí ke svému okolí, přírodě a aktivnímu životnímu stylu.

 

JANA BRABENCOVÁ
členka dozorčí rady

 

 

Správní rada Terezy

 

FILIP HOTOVÝ
předseda správní rady

Posledních několik let pečuji o vlastní firmu a naše vinotéky Na břehu Rhôny. Již 25 let jsem členem sdružení GEMINI, kde nyní působím jako admirál - statutární zástupce. Před deseti lety jsem při GEMINI spoluzakládal a řídil Centrum pro demokratické učení. Zde jsem dodnes členem správní rady. Stejně tak jsem byl u zrodu Centra občanského vzdělávání, dnes při FHS UK. Proto i mé podnikatelské aktivity tak mají do budoucna důležitý účel – pomoci sponzorovat naše dvě neziskové organizace, v nichž realizujeme poslání, kterým bytostně věříme. Pro obranu proti stagnaci v duchovním vývoji přednáším na FFJCU na katedře estetiky a dějin umění.

V TEREZE jsem měl za studií to potěšení pracovat nejprve coby asistent tehdejší ředitelky Jany, poté pro dva vzdělávací programy a hlavně jako lektor a školitel při zavádění vzdělávací reformy v ČR. K TEREZE mě stále poutá vědomí, že její činnost má hluboký a dlouhodobý smysl, jehož naplňování nebýt alespoň nějak účasten by bylo činem nanejvýš nehumánním.

KVĚTA TRČKOVÁ
členka správní rady

V současné době jsem ředitelka Základní školy v Jílovém u Prahy. Tato pozice mi zabírá většinu mého času.  Mou potěchou v práci je pobyt ve školní zahradě, která je součástí rozlehlého areálu školy.  Specifikem naší školy je, že uvnitř školy máme Zookoutek s drobnými živočichy – od strašilek po agami.  V  zahradě máme minifarmu s králíky, kozami a ovcemi.  Mimo jiné jsme Ekoškola, titul jsme získali již potřetí.

Pokud mi zbyde čas, lektoruji etickou výchovu, věnuji se rodině a vnoučatům. Jsem dlouhá léta zastupitelkou města, členkou předsednictva Etického fóra ČR. 

TEREZU mám především spojenou s programem Ekoškola a Les ve škole. Líbí se mi nadšení, erudovanost a energie lidí v TEREZE se pohybujících. Má přítomnost ve správní radě je jen malým střípkem doplňujícím křišťálové zrcadlo, které ale neodráží obraz dnešního světa, ale mění ho. Jsem tím střípkem ráda.

JAN KOVAŘÍK
člen správní rady

Příští rok završím čtvrtstoletí v českých elektronických médiích. Spoluzakládal jsem televizní Studio 6, moderoval motoristické a soutěžní pořady TV Prima, Televizní akademii na ČT 2 a poslední dva roky znovu moderuji v Českém rozhlase Dvojce.  Na své práci miluji to, že můžu pomáhat šířit optimismus, dobré zprávy i dobrou náladu a že jsou stále ještě místa, kde někdo o takový přístup stojí. Řadu let se podílím i na projektech obecně prospěšné společnosti Terra Klub, jako je soutěž Eurorébus nebo projekt DreamCatcher. 

TEREZA dělá něco, co mi jako tátovi tří dětí dává velký smysl. Pokud mohu jakkoliv pomoci, pomohu rád.

KAREL NOVOTNÝ
člen správní rady

18 let se věnuji marketingu a reklamě. Pracoval jsem pro stovky značek v reklamních agenturách. Poslední 3 roky rozvíjím svoji firmu BRAND FARM. Soustředím se na poradenství marketingových strategií, přednáším, školím. Učím mediální komunikace na soukromé vysoké škole NEWTON College, pracuji jako senior konzultant v poradenské agentuře Hill+Knowlton Strategies. Nedávno jsem kapitálově vstoupil do firmy MOTIONHOUSE, která tvoří animovaná explainer videa. Kromě TEREZY hrdě pomáhám Lékařům bez hranic.

Pro TEREZU pracuji už několik let a mým favoritem je proto, že učí dospělé, jak učit děti, aby se mohli chovat uvědoměle ke svému okolí a životnímu prostředí. A dělá to skvěle.

JAN SYKA
člen správní rady

Jako malý kluk jsem chtěl být zahradníkem a když jsem povyrostl, byl jsem vyučován, že socialistickorealistické výtvarné umění je obohacováno barevnými kouři továren. To už jsem tušil, že takové hospodaření přírodě nesvědčí a kdo takové výchově věří, přírodě neprospěje. Logická byla cesta k zakládání 9. ZO ČSOP a pak TEREZY. Jsem advokátem, začátkem 90. let v komunální politice.

Environmentální výchova a její účinky, to je na dlouhou trať, od malička, aby až dorostou a snad budou rozhodovat, činili tak s rozhledem. TEREZA to dlouhodobě umí odborně, rozmanitě a ve velkém rozsahu, se zaměřením do budoucna, proti ji rád podporuji.