CELOROČNÍ PROGRAM: Ekoškola

ZAPOJTE DĚTI DO ZLEPŠOVÁNÍ PROSTŘEDÍ V MÍSTĚ, KDE ŽIJÍ

Pro koho je Ekoškola určená?

Pro každou školu, která chce dětem nabídnout učení v praxi a zážitek, že mohou ovlivnit své okolí. Jinak se do Ekoškoly zapojují školy od mateřských a až po střední, malé venkovské i velké sídlištní.

O co v programu jde?

Ekoškola přináší prověřenou mezinárodní metodiku 7 kroků, díky které získávají děti schopnosti a dovednosti ke zlepšování životního prostředí v okolí školy a místě, kde žijí.
Více než polovina lidí v naší zemi nevěří, že svým jednáním můžou něco změnit. Ale děti v Ekoškole ano a daří se jim. Děti vidí výsledky své práce a zažívají úspěch. U toho všeho se rodí přesvědčení, že dokáží přispívat k pozitivním změnám a vědí, jak na to.

Jak program probíhá ve škole?

Děti spolu s učiteli zakládají Ekotým, procházejí školu od sklepa po půdu, od tříd po školní zahradu, a hledají, co by se dalo zlepšit v tématech odpadů, energie, vody, jídla, dopravy, biodiverzity či klimatické změny. Analyzují problémy, plánují a realizují projekty s pozitivním dopadem na životní prostředí. S čím začnou ve škole, často pokračují ve svých domovech, nebo v celé obci. A do svých činností při tom vtahují nejen všechny ze školy, ale také své rodiče a místní komunitu.

Program se dnes zaměřuje na 9 témat a záleží na dětech, které si vyberou: voda, jídlo, šetrný spotřebitel, klimatické změny, odpady, prostředí školy, energie, doprava a biodiverzita.
Programu se již účastní kolem 400 škol v České republice a  okolo 19 mil. dětí na celém světě. 

S čím vším vám pomůžeme?

Možná se vám zdá, že to vše zní trochu složitě. Nemusíte se ale bát, celým postupem vás rádi provedeme. Na úvodním semináři získáte nejen všechny potřebné informace, ale sestavíte si také vlastní plán, jak ve vaší škole krok za krokem pokračovat. A tím naše podpora rozhodně nekončí. V rámci celoročního servisu v programu dostanete:

 • Příručky, jak s dětmi v programu postupovat a jak ekologizovat provoz školy
 • Výukové materiály, lekce a pracovní listy do hodin na související environmentální témata
 • Vzdělávání na dalších seminářích a workshopech pro učitele i zástupce žáků
 • Osobní konzultace – přímo ve škole, po telefonu či on-line
 • Podporu vašich školních projektů a akcí pro veřejnost

Co Ekoškola přináší žákům, učitelům a celým školám?

Děti

 • Více se zapojují do fungování školy a do spolurozhodování o něm
 • Řeší konkrétní problémy životního prostředí v místě, které mohou ovlivnit
 • Chrání to, na čem se sami podíleli a čemu pomáhali vzniknout
 • Rozvíjí mnoho přenositelných dovedností užitečných v dalším studiu i životě

Učitelé

 • Mají radost z realizovaných změn a rozvoje spolupráce stejně jako žáci
 • Osvojují si přístupy založené na participaci žáků ve vzdělávání a zkouší roli jejich průvodců
 • Získávají nástroje na rozvoj environmentální a polytechnické výchovy, kompetencí žáků k iniciativě a podnikavosti a jejich občanských a sociálních dovedností

Školy

 • Jdou příkladem v ochraně životního prostředí a překonávají tak rozpor mezi tím, co se ve škole učí a jak její provoz funguje
 • Zapojují rodiče a místní komunitu do realizovaných projektů
 • Zviditelňují se jako školy, kde se něco pozitivního děje, případně i ziskem titulu Ekoškola

Kdo je za Ekoškolou?

Ekoškolu v České republice od roku 2005 organizuje vzdělávací centrum TEREZA. Na podpoře programu a jeho účastníků se podílí dalších 7 středisek ekologické výchovy: Lipka, SEVER, Divizna, Cassiopeia, Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, Sluňákov, Zelený dům Chrudim.
Servis zapojeným školám pomáhá zajistit několik desítek mentorů z řad zkušených učitelů a odborných konzultantů. Program probíhá pod záštitou:

 • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Ministerstva životního prostředí ČR
 • Informačního centra OSN v Praze

Na mezinárodní úrovni je Ekoškola programem FEE (Foundation for Environmental Education) a probíhá ve více než 70 zemí světa.
Ekoškola je uznávána na úrovni OSN (UNESCO, UNEP) jako doporučený program pro environmentální vzdělávání, management a certifikaci.

A kolik to celé stojí?

Cena plného servisu na celý rok pro 1 školu: 12 000 Kč
Cena pro 3 školy z regionu: 30 000 Kč 

Vzhledem k podmínkám financování Místních akčních plánů se vybraného programu musí účastnit vždy nejméně tři školy v regionu.

Celá nabídka v pdf ke čtení zde.

Kontaktujte nás:  
Mgr. Jan Blažek, programový garant nabídky – jan.blazek@terezanet.cz, 777 055 577