https://www.traditionrolex.com/35

https://www.traditionrolex.com/35

https://www.traditionrolex.com/35

Slavíme další cenu do TEREZY | TEREZA

Slavíme další cenu do TEREZY

Petr Daniš získal Čestnou cenu za komunikaci změny klimatu 2023 OSN a Učené společnosti ČR za mimořádný počin - knihu Klima je příležitost. Gratulujeme!

Cenu za komunikaci změny klimatu uděluje Informační centrum OSN v Praze a Učená společnost České republiky, aby přispěli k osvětě a kultivaci diskuse o jedné z nejvážnějších hrozeb světa. 

Letošní ocenění si odnesl ředitel Petr Daniš za výbornou knihu Klima je příležitost, která přináší srozumitelně a kvalitně data jednotlivých segmentů lidské činnosti, které ovlivňují změnu klimatu. Přínáší ale také cesty řešení, na které se musíme vydat. 

Laureáty byli doposud především vědci, kteří o změně klimatu dokázali mluvit i s veřejností, jako klimatologové Radim Tolasz a Miroslav Trnka, nebo polární ekoložka Marie Šabacká. Také čestná ocenění v minulosti patřila obrovským osobnostem české vědy, Bedřichu Moldanovi a Radimu Šrámovi. 

"Vědec nejsem a napsal jsem popularizační knihu s cílem čtivě přiblížit řešení pro potřebnou ochranu klimatu a související proměnu společnosti. Že za tuhle knížku dostávám ocenění od Učené společnosti a IC OSN, tak vnímám jako známku, že jde o popularizaci poctivou a založenou na datech," říká Petr a dodává: 

"Přeji si, aby kniha Klima je příležitost pomohla i dalším lidem porozumět tomu, co musíme dnes udělat pro ochranu klimatu. Přeji si, abychom se i v Česku už konečně pořádně pohnuli kupředu."

Více o knize na: www.klimajeprilezitost.cz

Záznam z předávání si můžete pustit na YouTube (v čase 1:40)

Vloženo Od