Školy získaly prestižní titul Ekoškola v Senátu ČR

17. června proběhlo slavnostní předávání mezinárodních titulů Ekoškola

Celkem 54 českých škol získalo mezinárodní titul.

Žáci se o něj zasloužili tím, že aktivně rozvíjeli spolupráci se svými učiteli a dalšími zaměstnanci školy a společně nalézali cesty, jak by se jejich škola mohla stát co nejšetrnější k životnímu prostředí. Školáci titul převzali během slavnostního ceremoniálu v reprezentativních prostorách Senátu PČR. Tímto aktem vyvrcholily oslavy 10. narozenin programu Ekoškola v ČR.

Prestižní titul je udělován na dva roky, aktuálně se jím může pochlubit 138 českých škol. V současné době program Ekoškola probíhá v 59 zemích světa a účastní se jej přes 15 milionů dětí a 1 milion učitelů na 45 tisících školách. V České republice je zapojeno 300 základních a středních škol s více než 77 814 žáky, kteří změnili 1106 věcí k lepšímu.

Mezinárodní vzdělávací program pomáhá žákům a učitelům udělat ze školy příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu. Žáci ve spolupráci s učiteli, vedením školy, provozními zaměstnanci a zástupci místní komunity hledají úspory energie a vody, snaží se o snižování množství odpadů a jejich třídění a také o zlepšení prostředí školy a jejího okolí.

Společně tvoří Ekotým, který nejdříve analyzuje situaci ve škole a na základě svých zjištění navrhuje zlepšení, která se snaží realizovat a kontrolovat. Úspěšné školy získávají mezinárodní titul Ekoškola. Významnou podporu tento program nachází ve společnosti IKEA, s.r.o., která je v ČR jeho generálním partnerem.

Mezinárodní program Ekoškola v České republice koordinuje TEREZA, za podpory IKEA.

Vloženo Od