Mistři v Dubňanech

aneb Centrum kolegiální spolupráce na jedné škole.

Mistři kolegiální spolupráce - honosný název, ale co to vlastně znamená?
A jak se takovým centrem může škola stát?

Jednoduše. Taková škola šíří myšlenky a metodiku rozvíjení přírodovědné gramotnosti a spolupráce učitelů nejen uvnitř své školy, ale i do dalších škol v okolí.
Učitelé se do centra mohou přijít podívat na otevřenou hodinu a poradit se o tom, co se jim na jejich škole daří a v čem by potřebovali podporu.

A přesně to se děje na ZŠ Dubňany.
Paní učitelka Marta Chludilová, která byla v alfa vlně projektu MISTŘI kolegiální podpory, nám nejen pomáhá lektorovat GLOBE badatelské semináře v jihomoravském kraji, ale učitele pozvala i k sobě do školy.
A přišlo jich opravdu hodně!

V pátek 8. 11. 2019 se 7 učitelek z Jihomoravského kraje přišlo do Dubňan podívat hned na 2 vyučovací hodiny.
Fyziku pro 7. ročník učila přímo mentorka Marta a následoval přírodopis pro 8. Ročník od Hanky Olšákové.
Ve středu 13. 11. 2019 zase přijely 3 paní učitelky na přírodovědnou hodinu, kterou si Veronika Dostálová připravila pro 5. ročník.
Kolegyně z týmů MISTRŮ z Dubňan si s hosty povídaly o tom, jak badatelské hodiny připravovaly a po náslechu vždy proběhla reflexe.
Paní učitelky a byly spokojené, seznámily se i s programem GLOBE a Les ve škole a prohlédly si pomůcky.

Všechny říkaly, že návštěva vyučování v jiné škole pro ně byl velmi přínosný a inspirativní zážitek!
Moc děkujeme Martě, Hance a Veronice, že učitelům tento zážitek umožnily, snad je to podpoří v rozvíjení spolupráce a přírodovědné gramotnosti i u nich na škole.

Díky projektu Kolegiální spolupráce podporujeme učitele přímo v jejich třídách a pomáháme jim zlepšovat výuku.
Více o programu zde.

Projekt realizuje Vzdělávací centrum TEREZA.

Vloženo Od