Jak to vidí Gloubáci z Evropy?

V prvním říjnovém týdnu TEREZA pořádala výroční konferenci programu GLOBE pro region Evropy a Eurasie, již podruhé v režimu on-line. Celkem se přihlásilo na 240 účastníků z 31 zemí – učitelé, vědci, studenti......

V prvním říjnovém týdnu TEREZA pořádala výroční konferenci programu GLOBE pro region Evropy a Eurasie, již podruhé v režimu on-line. Celkem se přihlásilo na 240 účastníků z 31 zemí – učitelé, vědci, studenti i zástupci úřadů, které program v dané zemi podporují. Celkem 16 hodin diskusí, videostreamů ze škol a prezentací, a to všechno v angličtině...nadšení obrovské!

Studenti a učitelé ve svých prezentacích a videích dali všem jasnou zprávu, že se nejen zajímají o environmentální problémy, ale a chtějí přispět k jejich řešení. Mnozí z nich se již stávají iniciátory změn ve svém okolí a spolupracují s místními obyvateli. Například sledují kvalitu vody a zkoumají, zda se ve vzorcích nachází mikroplasty, monitorují kvalitu ovzduší v okolí svých škol a navrhují kroky ke zlepšení nebo vyhodnocují podmínky pro kladení vajíček ohrožených druhů mořských želv a spolupracují s odborníky.

Tématem letošních studentských videí bylo „We are a Climate Change Generation“. Podívejte, jak to vidí studentka Hannah z Malty ve svém minutovém příspěvku.

Opětovně se nám potvrdilo, že navazování kontaktů mezi školami je i v on-line prostředí velmi efektivní. Slovo, které během diskusí zaznělo snad nejčastěji, bylo „cooperation“, tedy spolupráce. Navíc měli možnost zúčastnit se i ti, kteří by z finančních nebo časových důvodů na evropskou konferenci programu GLOBE dorazit nemohli. Věříme, že TEREZA tímto pomohla vzniku několika přeshraničních přátelství mezi školami. Jejich základem je například pozorování stejného druhu stromu v průběhu ročních období nebo zjišťování mikroplastů v tocích a nádržích.

A poděkování na závěr:

TEREZA, která od roku 2012 funguje v roli Kanceláře programu GLOBE pro Evropu a Eurasii, děkuje:

  • studentům, kteří naživo prezentovali v angličtině před mezinárodním publikem a neohroženě odpovídali na dotazy,
  • učitelům, kteří s nimi v programu GLOBE pracují celý rok a kteří jim pomáhali se na tuto událost připravit,
  • učitelům, kteří se přímo zapojovali do diskusí při online programu a sdíleli své projekty nebo plány.

 

 

Vloženo Od