Ekoaudity

Žáci dvou základních škol a jednoho gymnázia se v pátek 13. listopadu místo do školních lavic vypravili do 4 institucí, aby provedli Ekoaudit.

V TEREZE se snažíme se, aby dovednosti, které žáci získají díky aktivnímu zapojení v programu Ekoškola, využili i v reálném životě. A proto jsme byli přímo nadšeni, když jsme se s naším dlouhodobým partnerem IKEA Čěská republika vymysleli společný projekt s názvem Ekoaudity. 
Poslali jsme v rámci jednoho dne žáky na ekologický audit do obchodního domu IKEA Zličín, na ministerstvo průmyslu a obchodu, na velvyslanectví Švédska a do Impact HUB Praha.
Žáci pomocí dotazníků hodnotili, jak jsou na tom daná místa s tříděním odpadu, úsporou energií, využíváním sezónních potravin nebo například dostupností městské hromadné dopravy.
Všechny organizace získaly od školáků řadu doporučení a velmi pozitivní hodnocení, nadchlo je především zpracování odpadních materiálů, šetrné vytápění i velká snaha o minimalizaci odpadu jako takového.
Tato skvělá akce proběhla v rámci Mezinárodní klimatické konference COP21, kde je IKEA jedním z mluvčích, uspořádala IKEA po celém světě řadu aktivit, které mají upozornit na fakt, že ochrana životního prostředí je záležitostí nás všech.

Ekoaduitů se účastnili žáci ze ZŠ Ratibořická - Horní Počernice, ZŠ Kunratice a žáci z Gymnázia Na Vítězné pláni z Prahy 4. 

Více informací a foto naleznete na stránkách Ekoškoly.

Vloženo Od