Náš tým

Představujeme náš tým, bez kterého by TEREZA nepřežila ani jediný den. Dokonce máme i takové nadšence, kteří našimi programy prošli již na základní a střední škole a natolik je tato zkušenost oslovila, že se rozhodli v TEREZE pracovat.

Petr Daniš
ředitel
petr.danis@terezanet.cz,  603 852 887

Vystudoval jsem filosofii a environmentální etiku a zvažoval dráhu vědce. Pak jsem přišel do TEREZY na civilku a už jsem zůstal. Fascinuje mne svoboda a odpovědnost, kterou jsem dostal. Můžeme snít velké vize a je na nás je naplnit. Rád věci zlepšuji. Jaké věci? Všechny. Naši organizaci, naše programy, český vzdělávací systém, svět.
 

Jana Bukvová
péče o dárce a média
jana.bukvova@terezanet.cz, 602 104 174

Vyrostla jsem napůl ve městě a napůl na vesnici. Oba dva světy mám ráda a je fajn, když jsou společně v souladu. Je mi dobře ve společnosti lidí, kteří vytváří svět kultury, ale miluji kontakt s přírodou a harmonii, které nás učí. Na TEREZE se mi líbí, že pracuje s dětmi přes učitele a rodiče a motivuje je se na život na zemi koukat s otevřenýma očima a srdcem. A pokud k tomu mohu přispět tím, že k ní dovedu více lidí, kteří budou aktivity TEREZY podporovat, tím líp se mi bude usínat.
 

Viktorie Vlachová
finanční ředitelka
viki.vlachova@terezanet.cz

Mám ráda čísla, matematiku, logiku, řád... Zároveň ale ráda řády a zajeté postupy narušuju a hledám nové, třeba zajímavější cestičky - v životě i v přírodě. Miluju hory, les, louky, klid, osamělost..., ale baví mě taky práce s dětmi, tábory, hry a dobrodružství. Lidi v Tereze jsou fajn a práce, která za nimi stojí, nejenom baví (děti i učitele), ale je také užitečná a smysluplná (pro všechny).
 

Blanka Lišková
provozní manažerka / péče o pronájmy
blanka.liskova@terezanet.cz
603 212 377

 

LES VE ŠKOLE
e-mail: lesveskole@terezanet.cz
telefon: 739 466 341


Jan Froněk
metodik a vedoucí programu Les ve škole (tzn. sběratel a šiřitel dobrých zpráv a příkladů)
jan.fronek@terezanet.cz

Samozřejmě jsem chtěl být popelářem a pilotem. Kromě toho ale také lesníkem. Profesní cesty mě sice později vedly oklikou přes andragogiku, pedagogiku či koučování, nakonec se však vnořily do Lesa. A těší mě, že každý den věnuji tomu, aby děti les poznávaly a získávaly k němu vztah.

Petra Vaňková
PR a koordinace programu Les ve škole
petra.vankova@terezanet.cz

I když jsem prošla klasickým vzdělávacím systémem, vyrůstala jsem na venkově a mohla být hodně v přírodě. Dneska samotné děti venku skoro nevidím, a to ani na vesnici. Krátce po narození dcery jsem v Mníšku pod Brdy přijala výzvu založit lesní mateřskou školku, která už několik let skvěle funguje. A jít do Lesa ve škole, to už byl jen další logický krok. Připadá mi, že učit se i venku, v přirozeném prostředí, je daleko smysluplnější, než se zavírat do místností, pořád sedět v lavicích a poslouchat mnohdy nudný výklad. Mám ráda hory, les, lezení a jógu. A taky zajímavé výzvy.

Jitka Nedbalová
koordinátorka programu Les ve škole
jitka.nedbalova@terezanet.cz

Patřím ke generaci, která vyrostal hlavně venku a mrzí mne, že naše děti jsou venku, v přírodě a v lese čím dál měně. Víc je baví moderní technologie a internet. Myslím, že je potřeba s tím něco dělat už od malých dětí, aby měly k přírodě lepší vztah. Programy v TEREZE jsou ideální cesta jak dětem ukázat, že být venku je větší zábava než sedět u virtuálního světa. Jsem ráda, že mohu být součástí týmu a podílet se na projektu, aby byly děti zase víc venku a třeba i do školy budou chodit rády.

Ivana Nalezencová
metodička programu Les ve škole
ivana.nalezencova@terezanet.cz

Dětství jsme společně s bratrem trávili v přírodě. Rodiče nám nechali velkou volnost a nikdy jsme nebyli káraní za to, že jsme přišli domů roztrhaní a špinaví. Dostala jsem tak možnost vytvořit si silný vztah k přírodě, svobodně zkoumat její zákonitosti a cítit se její přirozenou součástí. Láska k přírodě mě už neopustila a vedla mě k zapojení se v různých organizacích, např. Hnutí Brontosaurus nebo Český svaz ochránců přírody. Vystudovala jsem Biologickou fakultu, cestovala různě po světě a s příchodem mateřství jsem se nadšeně vrhla do oblasti pedagogiky. V současnosti působím také jako průvodkyně v Lesní mateřské školce. Pobyt v přírodě a její poznávání chápu jako nezbytný krok k získání odpovědného vztahu k našemu životnímu prostředí. Jsem přesvědčená, že pro děti je naprosto nezbytným předpokladem zdravého fyzického i duševního vývoje.

 

JDĚTE VEN
Jitka Krbcová

vedoucí programu JDĚTE VEN
jitka.krbcova@terezanet.cz

 

GLOBE EUROPE
Dana Votápková

koordinátorka Evropské regionální kanceláře programu GLOBE, koordinátorka projektu Badatele.cz
dana.votapkova@terezanet.cz

Byla jsem u toho, když Česká republika před 20 lety vstupovala do mezinárodního programu GLOBE, který ve mně vzbudil nadšení pro pozorování, objevování a zkoumání přírody, ukázal mi jiné vnímání světa, které stále přetrvává. Jako národní koordinátorku programu mě bavilo motivovat učitele a studenty pro vše, co tento neobyčejný program nabízí.
Těší mě vidět bývalé studenty „Gloubáky“, nyní již v roli vědeckých odborníků, učitelů, právníků, překladatelů či novinářů s kouskem GLOBE stále v srdci. Těší mě pracovat s učiteli, kteří se svými studenty bádají. Jsem ráda, že mohu spolupracovat s národními koordinátory programu v evropských zemích, a snažím se předávat poselství dále.

Bára Semeráková 
koordinátorka Evropské regionální kanceláře programu GLOBE
bara.semerakova@terezanet.cz

Zkoumala jsem přírodu s GLOBem už jako studentka gymnázia. To bylo před 15 lety. Nyní pomáhám učitelům, studentům a národním koordinátorům programu GLOBE v celé Evropě s tím, aby si všímali, jak se životní prostředí okolo nás mění. A aby nadchli další děti k pozorování potoka, lesa či půdy, které mají za školou. To mi dává smysl.

Lenka Kleger
koordinátorka Evropské regionální kanceláře programu GLOBE
lenka.kleger@terezanet.cz
 

GLOBE ČR
e-mail: globe@terezanet.cz 
telefon734 252 503

Jan Blažek
vedoucí programu GLOBE
jan.blazek@terezanet.cz, 734 252 503

Po ročním působení v Ekoškole jsem přešel do programu GLOBE. Silná komunita lidí a příběhy žáků a učitelů, kterým GLOBE určil jejich životní dráhu, mne zaujaly natolik, že jsem se rozhodl zůstat a stát se také „gloubákem“. Těší mne, že mohu pomáhat našim učitelům v jejich osobním rozvoji a baví mne nacházet možnosti, jak smysluplně propojovat Ekoškolu a GLOBE.

Hana Svobodová
metodička programu GLOBE a Badatelé.cz
hana.svobodova@terezanet.cz

Žasnu, divím se, bádám, fascinuje mě příroda a svět okolo, přemýšlím o něm a snažím se mu aktivně pomoci… Ve volném čase se zabývám ochranou mořských želv, v práci se snažím pomáhat učitelům, protože děti jsou ti, kteří budou svět a přírodu chránit v budoucnu. Věřím, že TEREZA, badatelsky orientované vyučování, program GLOBE a skvělí učitelé, kteří s námi spolupracují a kterých si nesmírně vážím, k tomu děti motivují. Tahle práce mi dává smysl.

Kristýna Kaiser
koordinátorka programu GLOBE a projektu Tajný život města
kristyna.kaiser@terezanet.cz

Již od dětství jsem milovala pobyt v přírodě, „vaření“ z rozličných barevných plodů a květů, stavění lesních domečků a pozorování zvířat. Po gymnáziu padla má volba na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, kde jsem absolvovala obor Biologie a Geologie se zaměřením na vzdělávání. Ač jsem původně chtěla být geologem, který bude v Africe hledat vodu a nerostné suroviny, cesty osudu mne nakonec zavedly do školství, kde jsem působila 5 let a odtud už nebylo daleko do TEREZY. Pracuji zde od roku 2016 v kanceláři GLOBE a vedu projekt Tajný život města, Setkávám se s mnoha skvělými učiteli a studenty, kteří mne neustále překvapují a inspirují a to je pro mne ta nejlepší odměna a důvod proč mě tato práce tolik těší.

Vendy Křivánková
vedoucí programu Civis
vendula.krivankova@terezanet.cz

Vanda Nováková
organizaci a lektorování seminářů, komunikace s partnery programu GLOBE 
vanda.novakova@terezanet.cz

Marie Polanská
administrativně organizační opora týmu
marie.polanska@terezanet.cz

 

EKOŠKOLA / EKOŠKOLKA
e-mail: ekoskola@terezanet.cz
telefon:  603 435 029

Jan Smrčka
vedoucí programu Ekoškola / Ekoškolka
jan.smrcka@terezanet.cz

Vždy jsem měl rád nové výzvy a činnosti, které měly smysl a dlouhodobý dopad. Ještě důležitější však bylo, abych sdílel hodnoty a přesvědčení. Díky tomu mne přitahuje práce s lidmi, jejich vzdělávání, výchova, řešení problémů a vztah k prostředí, které bezprostředně ovlivňují. Jako skautský vedoucí a zaměstnanec TEREZY dělám smysluplnou práci plnou výzev a postavenou na hodnotách, za nimiž si stojím.

Jitka Krbcová
koordinátorka programu Ekoškola 
jitka.krbcova@terezanet.cz

Jsem s Ekoškolou, byť s přestávkami, od jejích začátků. Pamatuji si ještě její národní verzi. Za těch více jak 10 let ušli učitelé a žáci v Ekoškolách velký kus cesty. Těší mě vidět pokroky škol, zapálené učitele, spokojené a aktivní děti. Jsem ráda, že u toho mohu být.

Simona Neprašová
koordinátorka programu Ekoškola pro MŠ, metodička seminářů, lektorka, konzultantka
simona.neprasova@terezanet.cz

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu, pracovala jsem v soukromých firmách, učila jsem ve státní škole a nyní jsem zakotvila v neziskové organizaci.  V programu Ekoškola komunikuji s učiteli a školami, jezdím na konzultace, připravuji metodické materiály pro semináře a lektoruji. Baví mne předávání informací, které mají  vizi, hodnotu a časový přesah a hlavně jsou prakticky využitelné v běžném životě. Mimo práci ráda trávím volný čas s rodinou, ráda cestuji a rekreačně sportuji.

Eva Mašková
koordinátorka programu Ekoškola a metodická konzultantka v projektu Mistři a Civis
eva.maskova@terezanet.cz

Pocházím z nejkrásnějšího města severních Čech, Děčína, zasazeného do krásné přírody Labských pískovců a romantického Českého Švýcarska. Pro cestu vedoucí k přírodě, krajině a lidem, jsem se rozhodla  již na střední škole, studiem SOŠ Schola Humanitas pro ochranu a obnovu životního prostředí a následně Českou zemědělskou univerzitou, obor Ochrana přírody. Mé první pracovní kroky mě jasně vedly do oboru environmentální výchovy, práce s dětmi a koordinací přírodovědného kroužku. V Tereze nyní pracuji pod projekty Civic a Mistři, kde si klademe za cíl podporu a rozvoj učitelů. Práce s lidmi je mi stálou a životní inspirací.

Hana Kučerová
koordinátorka projektu Ekoškola
hana.kucerova@terezanet.cz 
Dětství na venkově, v přírodě bylo mou nejlepší školou, plnou podnětů, inspirace, zážitků a předestřelo mi tolik možností, že jsem nevěděla, zda chci být více biologem, archeologem, zoologem nebo Vinnetouem J Vyhrál to nečekaně film a divadlo a několik let jsem v oboru pracovala. Zdravý základ, který mi „indiánské“ dětství dalo, je, myslím, poklad, který by měl být dostupný každému. Otevírá mysl i srdce vůči všemu živému i neživému, učí respektu a Ekoškola k tomu také inspiruje. Mám štěstí, že mám okolo sebe lidi, kterých si vážím a práci, která mne naplňuje smyslem.

MLADÍ REPORTÉŘI
Zuzana Jakobová
koordinátorka programu Mladí reportéři
zuzana.jakobova@terezanet.cz, 734 504 230

Moje mamka byla učitelka, strejda byl učitel, teta učitelka a ředitelka školy. Měla jsem tedy dvě možnosti. Buď se této profesi obloukem vyhnout anebo se do ní zamilovat. Naštěstí všichni učící členové mojí rodiny své náročné, ale na druhou stranu nesmírně obohacující povolání milovali a pro své žáky dělali maximum. Pro mě byl tedy výběr jasný. Vystudovala jsem učitelství, pobrala malinko praxe a teď, i když přímo neučím, se alespoň snažím být učitelům a žákům na blízku a ku pomoci.

UČÍME SE VENU
Justina Danišová

vedoucí projektu Učíme se venku
tym@ucimesevenku.cz

Pozorování dětí při jejich objevech, hrách a učení venku mi dává každý den důkazy, jak ohromná příležitost pro rozvoj studentů, malých dětí i nás učitelů, nabízí nejen příroda, ale také centra plné domů, architektury i nové městské divočiny. To vše jsou učebny, které startují u dětí víc zájmu, otázek i vnitřní motivace. “Nature is not a place to visit. It is home.” Gary Snyder

MISTŘI
Barbora Hrdličková

vedoucí projektu Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti
barbora.hrdlickova@terezanet.cz, 777 818 870

Baví mě vymýšlet a měnit systémy, podílet se na rozvoji organizací, podporovat lidi v jejich vzdělávání a rozkvětu. Myslím si, že v TEREZE a Mistrech je tohle všechno obsažené, tak to u toho chci být.

Vanda Nováková
manažerka projektu Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti
vanda.novakova@terezanet.cz

Vzdělávání (jak formální, tak ještě raději to neformální) je oblast, pro kterou jsem se již v minulosti rozhodla a je to pro mě jasná volba teď i v budoucnu. Zanechat na dětech, mladých nebo dospělých nějaký vlastní “footprint” a posunout je dál, je pro mě skutečná radost. Navíc ve spojení s environmentálním zaměřením Terezy je to pro mě, jakožto ekologicky smýšlejícího člověka, skvělý „balíček“.
 

Radka Vašíčková / NA MATEŘSKÉ
Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnos

Kateřina Škopková / NA MATEŘSKÉ
koordinátorka programu Ekoškola