Náš tým

Představujeme náš tým, bez kterého by TEREZA nepřežila ani jediný den. Dokonce máme i takové nadšence, kteří našimi programy prošli již na základní a střední škole a natolik je tato zkušenost oslovila, že se rozhodli v TEREZE pracovat.


 

  Jméno Kontakt

Petr Daniš
ředitel TEREZY, 603 852 887

Vystudoval jsem filosofii a environmentální etiku a zvažoval dráhu vědce. Pak jsem přišel do TEREZY na civilku a už jsem zůstal. Fascinuje mne svoboda a odpovědnost, kterou jsem dostal. Můžeme snít velké vize a je na nás je naplnit. Rád věci zlepšuji. Jaké věci? Všechny. Naši organizaci, naše programy, český vzdělávací systém, svět.

 

Jana Bukvová
fundraiserka TEREZY, 602 104 174

Vyrostla jsem napůl ve městě a napůl na vesnici. Oba dva světy mám ráda a je fajn, když jsou společně v souladu. Je mi dobře ve společnosti lidí, kteří vytváří svět kultury, ale miluji kontakt s přírodou a harmonii, které nás učí. Na TEREZE se mi líbí, že pracuje s dětmi přes učitele a rodiče a motivuje je se na život na zemi koukat s otevřenýma očima a srdcem. A pokud k tomu mohu přispět tím, že k ní dovedu více lidí, kteří budou aktivity TEREZY podporovat, tím líp se mi bude usínat.

Tomáš Kothera
finanční ředitel TEREZY

Viktorie Vlachová
finanční koordinátorka

Mám ráda čísla, matematiku, logiku, řád... Zároveň ale ráda řády a zajeté postupy narušuju a hledám nové, třeba zajímavější cestičky - v životě i v přírodě. Miluju hory, les, louky, klid, osamělost..., ale baví mě taky práce s dětmi, tábory, hry a dobrodružství. Lidi v Tereze jsou fajn a práce, která za nimi stojí, nejenom baví (děti i učitele), ale je také užitečná a smysluplná (pro všechny).

Pavel Jakl
provozní manažer, (+420) 224 816 868, 603 212 377

Jan Froněk
metodik a vedoucí programu Les ve škole (tzn. sběratel a šiřitel dobrých zpráv a příkladů)

Samozřejmě jsem chtěl být popelářem a pilotem. Kromě toho ale také lesníkem. Profesní cesty mě sice později vedly oklikou přes andragogiku, pedagogiku či koučování, nakonec se však vnořily do Lesa. A těší mě, že každý den věnuji tomu, aby děti les poznávaly a získávaly k němu vztah.

Petra Vaňková

PR a koordinace programu Les ve škole, 739 466 341

I když jsem prošla klasickým vzdělávacím systémem, vyrůstala jsem na venkově a mohla být hodně v přírodě. Dneska samotné děti venku skoro nevidím, a to ani na vesnici. Krátce po narození dcery jsem v Mníšku pod Brdy přijala výzvu založit lesní mateřskou školku, která už několik let skvěle funguje. A jít do Lesa ve škole, to už byl jen další logický krok. Připadá mi, že učit se i venku, v přirozeném prostředí, je daleko smysluplnější, než se zavírat do místností, pořád sedět v lavicích a poslouchat mnohdy nudný výklad. Mám ráda hory, les, lezení a jógu. A taky zajímavé výzvy.

Ivana Nalezencová
metodička programu Les ve škole

Dětství jsme společně s bratrem trávili v přírodě. Rodiče nám nechali velkou volnost a nikdy jsme nebyli káraní za to, že jsme přišli domů roztrhaní a špinaví. Dostala jsem tak možnost vytvořit si silný vztah k přírodě, svobodně zkoumat její zákonitosti a cítit se její přirozenou součástí. Láska k přírodě mě už neopustila a vedla mě k zapojení se v různých organizacích, např. Hnutí Brontosaurus nebo Český svaz ochránců přírody. Vystudovala jsem Biologickou fakultu, cestovala různě po světě a s příchodem mateřství jsem se nadšeně vrhla do oblasti pedagogiky. V současnosti působím také jako průvodkyně v Lesní mateřské školce. Pobyt v přírodě a její poznávání chápu jako nezbytný krok k získání odpovědného vztahu k našemu životnímu prostředí. Jsem přesvědčená, že pro děti je naprosto nezbytným předpokladem zdravého fyzického i duševního vývoje.

Jitka Nedbalová
koordinátorka programu Les ve škole

Patřím ke generaci, která vyrostal hlavně venku a mrzí mne, že naše děti jsou venku, v přírodě a v lese čím dál měně. Víc je baví moderní technologie a internet. Myslím, že je potřeba s tím něco dělat už od malých dětí, aby měly k přírodě lepší vztah. Programy v TEREZE jsou ideální cesta jak dětem ukázat, že být venku je větší zábava než sedět u virtuálního světa. Jsem ráda, že mohu být součástí týmu a podílet se na projektu, aby byly děti zase víc venku a třeba i do školy budou chodit rády.

Alice Jirásková
vedoucí programu JDĚTE VEN

Když jsem byla dítě, chodili jsem ven pořád. Zásadní zážitky se odehrávaly s partou na rohu naší ulice. Teď, když mám své vlastní děti, je to trochu jiné. Na naší ulici si samy hrát nemohou. Musíme si čas venku dát do rodinného programu. Sdílím názor, že kontakt s přírodou je pro děti stejně důležitý jako čištění zubů nebo spánek. A proto dělám projekt JDĚTE VEN, který podporuje rodiče a děti, aby trávili co nejvíce času spolu v té nejlepší herně na světě - VENKU.

 

Dana Votápková
koordinátorka Evropské regionální kanceláře programu GLOBE, koordinátorka projektu Badatele.cz, 732107910

Byla jsem u toho, když Česká republika před 20 lety vstupovala do mezinárodního programu GLOBE, který ve mně vzbudil nadšení pro pozorování, objevování a zkoumání přírody, ukázal mi jiné vnímání světa, které stále přetrvává. Jako národní koordinátorku programu mě bavilo motivovat učitele a studenty pro vše, co tento neobyčejný program nabízí.
Těší mě vidět bývalé studenty „Gloubáky“, nyní již v roli vědeckých odborníků, učitelů, právníků, překladatelů či novinářů s kouskem GLOBE stále v srdci. Těší mě pracovat s učiteli, kteří se svými studenty bádají. Jsem ráda, že mohu spolupracovat s národními koordinátory programu v evropských zemích, a snažím se předávat poselství dále.

Bára Semeráková 
koordinátor Evropské regionální kanceláře programu GLOBE, koordinátor projektu Motivate and Attract Students to Science

Zkoumala jsem přírodu s GLOBem už jako studentka gymnázia. To bylo před 15 lety. Nyní pomáhám učitelům, studentům a národním koordinátorům programu GLOBE v celé Evropě s tím, aby si všímali, jak se životní prostředí okolo nás mění. A aby nadchli další děti k pozorování potoka, lesa či půdy, které mají za školou. To mi dává smysl.

 

Radka Vašíčková
vedoucí projektu Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti, 608 603 724

Nejčastěji teď skloňuji slova: badatelství, spolupráce a osobní rozvoj. Jak to? Díky projektu „Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti“ poskytujeme podporu spolupracujícím pedagogům na mnoha školách, rozvíjíme spolupráci mezi organizacemi působícími na poli environmentální výchovy, učíme se mentorským dovednostem.

Po studiu na vysoké škole jsem byla v roli učitelky tři roky. Vím, jak je spolupráce mezi kolegy na jedné škole důležitá a jaké výhody může přinést. A v TEREZE je mou hlavní oblastí zájmu badatelsky orientované vyučování.

 

Hana Svobodová
metodička programu GLOBE a Badatelé.cz, 734 252 501

Žasnu, divím se, bádám, fascinuje mě příroda a svět okolo, přemýšlím o něm a snažím se mu aktivně pomoci… Ve volném čase se zabývám ochranou mořských želv, v práci se snažím pomáhat učitelům, protože děti jsou ti, kteří budou svět a přírodu chránit v budoucnu. Věřím, že TEREZA, badatelsky orientované vyučování, program GLOBE a skvělí učitelé, kteří s námi spolupracují a kterých si nesmírně vážím, k tomu děti motivují. Tahle práce mi dává smysl.

Jan Blažek
vedoucí programu GLOBE, 734 252 503 

Po ročním působení v Ekoškole jsem přešel do programu GLOBE. Silná komunita lidí a příběhy žáků a učitelů, kterým GLOBE určil jejich životní dráhu, mne zaujaly natolik, že jsem se rozhodl zůstat a stát se také „gloubákem“. Těší mne, že mohu pomáhat našim učitelům v jejich osobním rozvoji a baví mne nacházet možnosti, jak smysluplně propojovat Ekoškolu a GLOBE.

Alena Klírová
koordinátorka programu GLOBE a konzultantka programu Civis

Pocházím z Českého středohoří. V rámci dobrovolnické činnosti se již několik let věnuji vzdělávání dětí i dospělých v oblasti ochrany přírody ať již formou pořádání vycházek do přírody zejména v rámci Vítání ptačího zpěvu či psaním environmentálně laděných článků. Vystudovala jsem SOŠ - Scholu Humanitas pro ochranu a obnovu životního prostředí, kde jsem 4 roky aktivně měřila GLOBE, dále pak obor zoologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Má láska k ornitologii mě dovedla k projektu Rorýsí školy (projekt České společnosti ornitologické), který jsem koordinovala v jeho počátcích. Dále jsem se několik let věnovala práci v ekovýchově dětí zjm. mateřských škol. V Tereze pracuji v programu GLOBE (takže jsem vlastně GLOBE veteránka) a v projektu CIVIS.

Alena Kohoutová

metodička a koordinátorka projektu CIVIS programu GLOBE 

Jak smysluplně bádat o přírodě přímo v přírodě, na vlastní kůži ji poznávat a taky zkoušet řešit její problémy, to je hlavní cíl projektu CIVIS. Jsem ráda, že v něm můžu  učitele podporovat v hledání cest, jak přirozeně učit děti venku.

Barbora Hrdličková
manažerka projektu Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti777 818 870

Baví mě vymýšlet a měnit systémy, podílet se na rozvoji organizací, podporovat lidi v jejich vzdělávání a rozkvětu. Myslím si, že v TEREZE a Mistrech je tohle všechno obsažené, tak to u toho chci být.

Jan Smrčka
vedoucí programu Ekoškola,  603 435 029

Vždy jsem měl rád nové výzvy a činnosti, které měly smysl a dlouhodobý dopad. Ještě důležitější však bylo, abych sdílel hodnoty a přesvědčení. Díky tomu mne přitahuje práce s lidmi, jejich vzdělávání, výchova, řešení problémů a vztah k prostředí, které bezprostředně ovlivňují. Jako skautský vedoucí a zaměstnanec TEREZY dělám smysluplnou práci plnou výzev a postavenou na hodnotách, za nimiž si stojím.

 

Kateřina Škopková
koordinátorka programu Ekoškola, 603 435 029

Ráda se inspiruji, učím se a dozvídám nové věci, proto pracuji v TEREZE. V programu Ekoškola zajišťuji komunikaci se školami a jejich administraci, online nástroje, web a Facebook, starám se o audity a firemní partnery.

Jitka Krbcová
koordinátorka programu Ekoškola, 603 435 029

Jsem s Ekoškolou, byť s přestávkami, od jejích začátků. Pamatuji si ještě její národní verzi. Za těch více jak 10 let ušli učitelé a žáci v Ekoškolách velký kus cesty. Těší mě vidět pokroky škol, zapálené učitele, spokojené a aktivní děti. Jsem ráda, že u toho mohu být.

Zuzana Jakobová
koordinátorka programu Ekoškola, 603 147 167

Moje mamka byla učitelka, strejda byl učitel, teta učitelka a ředitelka školy. Měla jsem tedy dvě možnosti. Buď se této profesi obloukem vyhnout anebo se do ní zamilovat. Naštěstí všichni učící členové mojí rodiny své náročné, ale na druhou stranu nesmírně obohacující povolání milovali a pro své žáky dělali maximum. Pro mě byl tedy výběr jasný. Vystudovala jsem učitelství, pobrala malinko praxe a teď, i když přímo neučím, se alespoň snažím být učitelům a žákům na blízku a ku pomoci.

Ivana Moravcová
asistentka projektu Menu pro změnu (We Eat Responsibly)

Baví mě dlouhodobě pracovat s dětmi a pomoci jim utvářet jejich postoje a názory. V současné době pomáhám v Ekoškole vytvářet a zavádět projekt Menu pro změnu, který chce ukázat, jaký je dopad našich stravovacích návyků na okolí.

Martina Hoferová
koordinátorka programu Ekoškola, 603 435 029

Vždycky jsem ve škole patřila k těm, kteří museli u všeho být a nebáli se udělat něco navíc proto, aby měli školu takovou, jakou chtějí mít. Za mě to ještě tolik nešlo a o programu Ekoškola jsme neměli tady v ČR ani tušení. Na Ekoškole se mi líbí právě to, že umožňuje žákům přijít s vlastními nápady a měnit prostředí školy i své životy k lepšímu, šetrnějšímu k přírodě. Já je v tom ráda podporuju na seminářích, při osobních návštěvách škol i prostřednictvím metodik, které s kolegy vytváříme.

Simona Neprašová
koordinátorka programu Ekoškola pro MŠ, metodik seminářů, lektor, konzultant, 603 435 029

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu, pracovala jsem v soukromých firmách, učila jsem ve státní škole a nyní jsem zakotvila v neziskové organizaci.  V programu Ekoškola komunikuji s učiteli a školami, jezdím na konzultace, připravuji metodické materiály pro semináře a lektoruji. Baví mne předávání informací, které mají  vizi, hodnotu a časový přesah a hlavně jsou prakticky využitelné v běžném životě. Mimo práci ráda trávím volný čas s rodinou, ráda cestuji a rekreačně sportuji.

Eva Mašková

Metodický konzultant v projektu Mistři a Civis

Pocházím z nejkrásnějšího města severních Čech, Děčína, zasazeného do krásné přírody Labských pískovců a romantického Českého Švýcarska. Pro cestu vedoucí k přírodě, krajině a lidem, jsem se rozhodla  již na střední škole, studiem SOŠ Schola Humanitas pro ochranu a obnovu životního prostředí a následně Českou zemědělskou univerzitou, obor Ochrana přírody. Mé první pracovní kroky mě jasně vedly do oboru environmentální výchovy, práce s dětmi a koordinací přírodovědného kroužku. V Tereze nyní pracuji pod projekty Civic a Mistři, kde si klademe za cíl podporu a rozvoj učitelů. Práce s lidmi je mi stálou a životní inspirací.

 

Licence Creative Commons    © TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 2012-2017. Všechna práva vyhrazena.
created by webdilna | com