Náš tým

Představujeme náš tým, bez kterého by TEREZA nepřežila ani jediný den. Dokonce máme i takové nadšence, kteří našimi programy prošli již na základní a střední škole a natolik je tato zkušenost oslovila, že se rozhodli v TEREZE pracovat.


Petr Daniš
ředitel, 603 852 887

Vystudoval jsem filosofii a environmentální etiku a zvažoval dráhu vědce. Pak jsem přišel do TEREZY na civilku a už jsem zůstal. Fascinuje mne svoboda a odpovědnost, kterou jsem dostal. Můžeme snít velké vize a je na nás je naplnit. Rád věci zlepšuji. Jaké věci? Všechny. Naši organizaci, naše programy, český vzdělávací systém, svět.

petr.danis@terezanet.cz

 

Jana Bukvová
péče o dárce a média, 602 104 174

Vyrostla jsem napůl ve městě a napůl na vesnici. Oba dva světy mám ráda a je fajn, když jsou společně v souladu. Je mi dobře ve společnosti lidí, kteří vytváří svět kultury, ale miluji kontakt s přírodou a harmonii, které nás učí. Na TEREZE se mi líbí, že pracuje s dětmi přes učitele a rodiče a motivuje je se na život na zemi koukat s otevřenýma očima a srdcem. A pokud k tomu mohu přispět tím, že k ní dovedu více lidí, kteří budou aktivity TEREZY podporovat, tím líp se mi bude usínat.

jana.bukvova@terezanet.cz

 

Tomáš Kothera
finanční ředitel

tomas.kothera@terezanet.cz
 

Viktorie Vlachová
finanční koordinátorka

Mám ráda čísla, matematiku, logiku, řád... Zároveň ale ráda řády a zajeté postupy narušuju a hledám nové, třeba zajímavější cestičky - v životě i v přírodě. Miluju hory, les, louky, klid, osamělost..., ale baví mě taky práce s dětmi, tábory, hry a dobrodružství. Lidi v Tereze jsou fajn a práce, která za nimi stojí, nejenom baví (děti i učitele), ale je také užitečná a smysluplná (pro všechny).

viki.vlachova@terezanet.cz

 

Jan Chvátal
péče o pronájmy, 224 816 868, 603 212 377

jan.chvatal@terezanet.cz

 

Jan Froněk
metodik a vedoucí programu Les ve škole (tzn. sběratel a šiřitel dobrých zpráv a příkladů)

Samozřejmě jsem chtěl být popelářem a pilotem. Kromě toho ale také lesníkem. Profesní cesty mě sice později vedly oklikou přes andragogiku, pedagogiku či koučování, nakonec se však vnořily do Lesa. A těší mě, že každý den věnuji tomu, aby děti les poznávaly a získávaly k němu vztah.

jan.fronek@terezanet.cz

 

Petra Vaňková
PR a koordinace programu Les ve škole

I když jsem prošla klasickým vzdělávacím systémem, vyrůstala jsem na venkově a mohla být hodně v přírodě. Dneska samotné děti venku skoro nevidím, a to ani na vesnici. Krátce po narození dcery jsem v Mníšku pod Brdy přijala výzvu založit lesní mateřskou školku, která už několik let skvěle funguje. A jít do Lesa ve škole, to už byl jen další logický krok. Připadá mi, že učit se i venku, v přirozeném prostředí, je daleko smysluplnější, než se zavírat do místností, pořád sedět v lavicích a poslouchat mnohdy nudný výklad. Mám ráda hory, les, lezení a jógu. A taky zajímavé výzvy.

petra.vankova@terezanet.cz

 

Ivana Nalezencová
metodička programu Les ve škole

Dětství jsme společně s bratrem trávili v přírodě. Rodiče nám nechali velkou volnost a nikdy jsme nebyli káraní za to, že jsme přišli domů roztrhaní a špinaví. Dostala jsem tak možnost vytvořit si silný vztah k přírodě, svobodně zkoumat její zákonitosti a cítit se její přirozenou součástí. Láska k přírodě mě už neopustila a vedla mě k zapojení se v různých organizacích, např. Hnutí Brontosaurus nebo Český svaz ochránců přírody. Vystudovala jsem Biologickou fakultu, cestovala různě po světě a s příchodem mateřství jsem se nadšeně vrhla do oblasti pedagogiky. V současnosti působím také jako průvodkyně v Lesní mateřské školce. Pobyt v přírodě a její poznávání chápu jako nezbytný krok k získání odpovědného vztahu k našemu životnímu prostředí. Jsem přesvědčená, že pro děti je naprosto nezbytným předpokladem zdravého fyzického i duševního vývoje.

ivana.nalezencova@terezanet.cz
 

Jitka Nedbalová
koordinátorka programu Les ve škole

Patřím ke generaci, která vyrostal hlavně venku a mrzí mne, že naše děti jsou venku, v přírodě a v lese čím dál měně. Víc je baví moderní technologie a internet. Myslím, že je potřeba s tím něco dělat už od malých dětí, aby měly k přírodě lepší vztah. Programy v TEREZE jsou ideální cesta jak dětem ukázat, že být venku je větší zábava než sedět u virtuálního světa. Jsem ráda, že mohu být součástí týmu a podílet se na projektu, aby byly děti zase víc venku a třeba i do školy budou chodit rády.

jitka.nedbalova@terezanet.cz

 

Alice Jirásková
vedoucí programu JDĚTE VEN

Když jsem byla dítě, chodili jsem ven pořád. Zásadní zážitky se odehrávaly s partou na rohu naší ulice. Teď, když mám své vlastní děti, je to trochu jiné. Na naší ulici si samy hrát nemohou. Musíme si čas venku dát do rodinného programu. Sdílím názor, že kontakt s přírodou je pro děti stejně důležitý jako čištění zubů nebo spánek. A proto dělám projekt JDĚTE VEN, který podporuje rodiče a děti, aby trávili co nejvíce času spolu v té nejlepší herně na světě - VENKU.

alice.jiraskova@terezanet.cz

 

Dana Votápková
koordinátorka Evropské regionální kanceláře programu GLOBE, koordinátorka projektu Badatele.cz

Byla jsem u toho, když Česká republika před 20 lety vstupovala do mezinárodního programu GLOBE, který ve mně vzbudil nadšení pro pozorování, objevování a zkoumání přírody, ukázal mi jiné vnímání světa, které stále přetrvává. Jako národní koordinátorku programu mě bavilo motivovat učitele a studenty pro vše, co tento neobyčejný program nabízí.
Těší mě vidět bývalé studenty „Gloubáky“, nyní již v roli vědeckých odborníků, učitelů, právníků, překladatelů či novinářů s kouskem GLOBE stále v srdci. Těší mě pracovat s učiteli, kteří se svými studenty bádají. Jsem ráda, že mohu spolupracovat s národními koordinátory programu v evropských zemích, a snažím se předávat poselství dále.

dana.votapkova@terezanet.cz

 

Bára Semeráková 
koordinátorka Evropské regionální kanceláře programu GLOBE

Zkoumala jsem přírodu s GLOBem už jako studentka gymnázia. To bylo před 15 lety. Nyní pomáhám učitelům, studentům a národním koordinátorům programu GLOBE v celé Evropě s tím, aby si všímali, jak se životní prostředí okolo nás mění. A aby nadchli další děti k pozorování potoka, lesa či půdy, které mají za školou. To mi dává smysl.

bara.semerakova@terezanet.cz

 

Hana Svobodová
metodička programu GLOBE a Badatelé.cz

Žasnu, divím se, bádám, fascinuje mě příroda a svět okolo, přemýšlím o něm a snažím se mu aktivně pomoci… Ve volném čase se zabývám ochranou mořských želv, v práci se snažím pomáhat učitelům, protože děti jsou ti, kteří budou svět a přírodu chránit v budoucnu. Věřím, že TEREZA, badatelsky orientované vyučování, program GLOBE a skvělí učitelé, kteří s námi spolupracují a kterých si nesmírně vážím, k tomu děti motivují. Tahle práce mi dává smysl.

hana.svobodova@terezanet.cz

 

Jan Blažek
vedoucí programu GLOBE

Po ročním působení v Ekoškole jsem přešel do programu GLOBE. Silná komunita lidí a příběhy žáků a učitelů, kterým GLOBE určil jejich životní dráhu, mne zaujaly natolik, že jsem se rozhodl zůstat a stát se také „gloubákem“. Těší mne, že mohu pomáhat našim učitelům v jejich osobním rozvoji a baví mne nacházet možnosti, jak smysluplně propojovat Ekoškolu a GLOBE.

jan.blazek@terezanet.cz

 

Kristýna Kaiser
koordinátorka programu GLOBE a projektu Tajný život města
kristyna.kaiser@terezanet.cz

 

Michaela Černá
koordinátorka programu GLOBE a projektu CIVIS
michaela.cerna@terezanet.cz

Vystudovala jsem genderová studia, mediální studia a žurnalistiku. Do TEREZY mě přivedl zájem o občanskou společnost. Věřím, že školní systém má na utváření jedinců, kteří tvoří společnost, obrovský vliv a musíme mu proto věnovat velkou pozornost. V TEREZE školství intenzivně pomáháme přímou podporou učitelů. Snažíme se přimět učitele i žáky všímat si prostředí, ve kterém žijí, učit se venku, vnímat přírodu a respektovat ji, vytvářet si k ní pozitivní vztah a umět nést zodpovědnost za stav fauny, flóry i společnosti jako celku. V tom vidím smysl. 

 

Alena Kohoutová
metodička a koordinátorka projektu CIVIS programu GLOBE 

Jak smysluplně bádat o přírodě přímo v přírodě, na vlastní kůži ji poznávat a taky zkoušet řešit její problémy, to je hlavní cíl projektu CIVIS. Jsem ráda, že v něm můžu  učitele podporovat v hledání cest, jak přirozeně učit děti venku.

alena.kohoutova@terezanet.cz

 

Alena Rulfová
konzultantka programu CIVIS

Pocházím z Českého středohoří. V rámci dobrovolnické činnosti se již několik let věnuji vzdělávání dětí i dospělých v oblasti ochrany přírody ať již formou pořádání vycházek do přírody zejména v rámci Vítání ptačího zpěvu či psaním environmentálně laděných článků. Vystudovala jsem SOŠ - Scholu Humanitas pro ochranu a obnovu životního prostředí, kde jsem 4 roky aktivně měřila GLOBE, dále pak obor zoologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Má láska k ornitologii mě dovedla k projektu Rorýsí školy (projekt České společnosti ornitologické), který jsem koordinovala v jeho počátcích. Dále jsem se několik let věnovala práci v ekovýchově dětí zjm. mateřských škol. V Tereze pracuji v programu GLOBE (takže jsem vlastně GLOBE veteránka) a v projektu CIVIS.

alena.rulfova@terezanet.cz
 

Jan Smrčka
vedoucí programu Ekoškola

Vždy jsem měl rád nové výzvy a činnosti, které měly smysl a dlouhodobý dopad. Ještě důležitější však bylo, abych sdílel hodnoty a přesvědčení. Díky tomu mne přitahuje práce s lidmi, jejich vzdělávání, výchova, řešení problémů a vztah k prostředí, které bezprostředně ovlivňují. Jako skautský vedoucí a zaměstnanec TEREZY dělám smysluplnou práci plnou výzev a postavenou na hodnotách, za nimiž si stojím.

jan.smrcka@terezanet.cz

 

Jitka Krbcová
koordinátorka programu Ekoškola a projektu Menu pro změnu

Jsem s Ekoškolou, byť s přestávkami, od jejích začátků. Pamatuji si ještě její národní verzi. Za těch více jak 10 let ušli učitelé a žáci v Ekoškolách velký kus cesty. Těší mě vidět pokroky škol, zapálené učitele, spokojené a aktivní děti. Jsem ráda, že u toho mohu být.

jitka.krbcova@terezanet.cz

 

Zuzana Jakobová
koordinátorka programu Ekoškola a projektu Menu pro změnu
Moje mamka byla učitelka, strejda byl učitel, teta učitelka a ředitelka školy. Měla jsem tedy dvě možnosti. Buď se této profesi obloukem vyhnout anebo se do ní zamilovat. Naštěstí všichni učící členové mojí rodiny své náročné, ale na druhou stranu nesmírně obohacující povolání milovali a pro své žáky dělali maximum. Pro mě byl tedy výběr jasný. Vystudovala jsem učitelství, pobrala malinko praxe a teď, i když přímo neučím, se alespoň snažím být učitelům a žákům na blízku a ku pomoci.

zuzana.jakobova@terezanet.cz

 

Simona Neprašová
koordinátorka programu Ekoškola pro MŠ, metodička seminářů, lektorka, konzultantka

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu, pracovala jsem v soukromých firmách, učila jsem ve státní škole a nyní jsem zakotvila v neziskové organizaci.  V programu Ekoškola komunikuji s učiteli a školami, jezdím na konzultace, připravuji metodické materiály pro semináře a lektoruji. Baví mne předávání informací, které mají  vizi, hodnotu a časový přesah a hlavně jsou prakticky využitelné v běžném životě. Mimo práci ráda trávím volný čas s rodinou, ráda cestuji a rekreačně sportuji.

simona.neprasova@terezanet.cz

 

Eva Mašková

koordinátorka programu Ekoškola a metodická konzultantka v projektu Mistři a Civis

Pocházím z nejkrásnějšího města severních Čech, Děčína, zasazeného do krásné přírody Labských pískovců a romantického Českého Švýcarska. Pro cestu vedoucí k přírodě, krajině a lidem, jsem se rozhodla  již na střední škole, studiem SOŠ Schola Humanitas pro ochranu a obnovu životního prostředí a následně Českou zemědělskou univerzitou, obor Ochrana přírody. Mé první pracovní kroky mě jasně vedly do oboru environmentální výchovy, práce s dětmi a koordinací přírodovědného kroužku. V Tereze nyní pracuji pod projekty Civic a Mistři, kde si klademe za cíl podporu a rozvoj učitelů. Práce s lidmi je mi stálou a životní inspirací.

eva.maskova@terezanet.cz
 

Barbora Hrdličková

vedoucí projektu Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti
Baví mě vymýšlet a měnit systémy, podílet se na rozvoji organizací, podporovat lidi v jejich vzdělávání a rozkvětu. Myslím si, že v TEREZE a Mistrech je tohle všechno obsažené, tak to u toho chci být.

barbora.hrdlickova@terezanet.cz

 

Vanda Nováková

manažerka projektu Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti

Vzdělávání (jak formální, tak ještě raději to neformální) je oblast, pro kterou jsem se již v minulosti rozhodla a je to pro mě jasná volba teď i v budoucnu. Zanechat na dětech, mladých nebo dospělých nějaký vlastní “footprint” a posunout je dál, je pro mě skutečná radost. Navíc ve spojení s environmentálním zaměřením Terezy je to pro mě, jakožto ekologicky smýšlejícího člověka, skvělý „balíček“.

vanda.novakova@terezanet.cz

Licence Creative Commons    © TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 2012-2018. Všechna práva vyhrazena.
created by webdilna | com