Náš tým

Představujeme náš tým, bez kterého by TEREZA nepřežila ani jediný den. Dokonce máme i takové nadšence, kteří našimi programy prošli již na základní a střední škole a natolik je tato zkušenost oslovila, že se rozhodli v TEREZE pracovat.

Petr Daniš
ředitel
petr.danis@terezanet.cz,  603 852 887

Vystudoval jsem filosofii a environmentální etiku a zvažoval dráhu vědce. Pak jsem přišel do TEREZY na civilku a už jsem zůstal. Fascinuje mne svoboda a odpovědnost, kterou jsem dostal. Můžeme snít velké vize a je na nás je naplnit. Rád věci zlepšuji. Jaké věci? Všechny. Naši organizaci, naše programy, český vzdělávací systém, svět.
 

Jana Bukvová
péče o dárce a média
jana.bukvova@terezanet.cz, 602 104 174

Vyrostla jsem napůl ve městě a napůl na vesnici. Oba dva světy mám ráda a je fajn, když jsou společně v souladu. Je mi dobře ve společnosti lidí, kteří vytváří svět kultury, ale miluji kontakt s přírodou a harmonii, které nás učí. Na TEREZE se mi líbí, že pracuje s dětmi přes učitele a rodiče a motivuje je se na život na zemi koukat s otevřenýma očima a srdcem. A pokud k tomu mohu přispět tím, že k ní dovedu více lidí, kteří budou aktivity TEREZY podporovat, tím líp se mi bude usínat.
 

Viktorie Vlachová
finanční ředitelka
viki.vlachova@terezanet.cz, 602 285 145

Mám ráda čísla, matematiku, logiku, řád... Zároveň ale ráda řády a zajeté postupy narušuju a hledám nové, třeba zajímavější cestičky - v životě i v přírodě. Miluju hory, les, louky, klid, osamělost..., ale baví mě taky práce s dětmi, tábory, hry a dobrodružství. Lidi v Tereze jsou fajn a práce, která za nimi stojí, nejenom baví (děti i učitele), ale je také užitečná a smysluplná (pro všechny).

Kristýna Járová
finanční manažerka
kristyna.jarova@terezanet.cz, 704 432 008

Blanka Lišková
provozní manažerka / péče o pronájmy
blanka.liskova@terezanet.cz, 777 891 787

 

LES VE ŠKOLE
 

email: lesveskole@terezanet.cz
telefon: 739 466 341

Jan Froněk
metodik a vedoucí programu Les ve škole (tzn. sběratel a šiřitel dobrých zpráv a příkladů)
jan.fronek@terezanet.cz, 737 516 245

Samozřejmě jsem chtěl být popelářem a pilotem. Kromě toho ale také lesníkem. Profesní cesty mě sice později vedly oklikou přes andragogiku, pedagogiku či koučování, nakonec se však vnořily do Lesa. A těší mě, že každý den věnuji tomu, aby děti les poznávaly a získávaly k němu vztah.

Petra Vaňková
PR a koordinace programu Les ve škole
petra.vankova@terezanet.cz, 607 743 763

I když jsem prošla klasickým vzdělávacím systémem, vyrůstala jsem na venkově a mohla být hodně v přírodě. Dneska samotné děti venku skoro nevidím, a to ani na vesnici. Krátce po narození dcery jsem v Mníšku pod Brdy přijala výzvu založit lesní mateřskou školku, která už několik let skvěle funguje. A jít do Lesa ve škole, to už byl jen další logický krok. Připadá mi, že učit se i venku, v přirozeném prostředí, je daleko smysluplnější, než se zavírat do místností, pořád sedět v lavicích a poslouchat mnohdy nudný výklad. Mám ráda hory, les, lezení a jógu. A taky zajímavé výzvy.

Jitka Nedbalová
koordinátorka programu Les ve škole
jitka.nedbalova@terezanet.cz, 777 805 713

Patřím ke generaci, která vyrostal hlavně venku a mrzí mne, že naše děti jsou venku, v přírodě a v lese čím dál měně. Víc je baví moderní technologie a internet. Myslím, že je potřeba s tím něco dělat už od malých dětí, aby měly k přírodě lepší vztah. Programy v TEREZE jsou ideální cesta jak dětem ukázat, že být venku je větší zábava než sedět u virtuálního světa. Jsem ráda, že mohu být součástí týmu a podílet se na projektu, aby byly děti zase víc venku a třeba i do školy budou chodit rády.
 

JDĚTE VEN
 

Tereza Boháčová
koordinátorka programu Jděte ven
tereza.bohacova@terezanet.cz

Jitka Krbcová
koordinátorka programu Jděte ven
jitka.krbcova@terezanet.cz, 606 915 265

GLOBE EUROPE
 

Dana Votápková
koordinátorka Evropské regionální kanceláře programu GLOBE, koordinátorka projektu Badatele.cz
dana.votapkova@terezanet.cz, 732 107 910

Byla jsem u toho, když Česká republika před 20 lety vstupovala do mezinárodního programu GLOBE, který ve mně vzbudil nadšení pro pozorování, objevování a zkoumání přírody, ukázal mi jiné vnímání světa, které stále přetrvává. Jako národní koordinátorku programu mě bavilo motivovat učitele a studenty pro vše, co tento neobyčejný program nabízí.
Těší mě vidět bývalé studenty „Gloubáky“, nyní již v roli vědeckých odborníků, učitelů, právníků, překladatelů či novinářů s kouskem GLOBE stále v srdci. Těší mě pracovat s učiteli, kteří se svými studenty bádají. Jsem ráda, že mohu spolupracovat s národními koordinátory programu v evropských zemích, a snažím se předávat poselství dále.

Barbora Semeráková 
koordinátorka Evropské regionální kanceláře programu GLOBE
bara.semerakova@terezanet.cz, 773 503 036

Zkoumala jsem přírodu s GLOBem už jako studentka gymnázia. To bylo před 15 lety. Nyní pomáhám učitelům, studentům a národním koordinátorům programu GLOBE v celé Evropě s tím, aby si všímali, jak se životní prostředí okolo nás mění. A aby nadchli další děti k pozorování potoka, lesa či půdy, které mají za školou. To mi dává smysl.

Lenka Kleger
koordinátorka Evropské regionální kanceláře programu GLOBE
lenka.kleger@terezanet.cz, 608 240 804
 

GLOBE ČR
 

email: globe@terezanet.cz 
telefon734 252 503


Jan Blažek
vedoucí programu GLOBE
jan.blazek@terezanet.cz, 777 055 577

Komunikuji s učiteli, podporovateli a partnery a dbám o to, aby se program v ČR stále rozvíjel. Těší mne, že mohu pomáhat našim učitelům v jejich osobním rozvoji. 

Hana Svobodová
metodička programu GLOBE a Badatelé.cz
hana.svobodova@terezanet.cz, 775 162 654

Žasnu, divím se, bádám, fascinuje mě příroda a svět okolo, přemýšlím o něm a snažím se mu aktivně pomoci… Ve volném čase se zabývám ochranou mořských želv, v práci se snažím pomáhat učitelům, protože děti jsou ti, kteří budou svět a přírodu chránit v budoucnu. Věřím, že TEREZA, badatelsky orientované vyučování, program GLOBE a skvělí učitelé, kteří s námi spolupracují a kterých si nesmírně vážím, k tomu děti motivují. Tahle práce mi dává smysl.

Kristýna Kaiser
koordinátorka programu GLOBE 
kristyna.kaiser@terezanet.cz, 775 113 303

Již od dětství jsem milovala pobyt v přírodě, „vaření“ z rozličných barevných plodů a květů, stavění lesních domečků a pozorování zvířat. Po gymnáziu padla má volba na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, kde jsem absolvovala obor Biologie a Geologie se zaměřením na vzdělávání. Ač jsem původně chtěla být geologem, který bude v Africe hledat vodu a nerostné suroviny, cesty osudu mne nakonec zavedly do školství, kde jsem působila 5 let a odtud už nebylo daleko do TEREZY. Pracuji zde od roku 2016, setkávám se s mnoha skvělými učiteli a studenty, kteří mne neustále překvapují a inspirují, a to je pro mne ta nejlepší odměna a důvod proč mě tato práce tolik těší.

Marie Polanská
pečuje o nové i zapojené GLOBE školy, stará se o organizaci a lektorování seminářů a také spravuje GLOBE web
marie.polanska@terezanet.cz, 734 592 749

Svět kolem nás vnímám jako jeden velký komplexní systém, kde má všechno živé i neživé své místo. Od studia sociální antropologie jsem se posunula ke studiu globálního životnímu prostředí a palčivým otázkám udržitelného rozvoje v Čechách i zahraničí. Do TEREZY jsem se přihlásila na výzkumnou stáž v Ekoškole, a další rok našla své místo v programu GLOBE. Odvahu a touhu ptát se, zkoumat a poznávat okolní svět vidím jako nejdůležitější aspekt v životě dětí i dospělých. Smysluplná práce s mládeží, pedagogy i školami mě naplňuje, protože vidím, že posun jednotlivce má velký vliv nejen na jeho život, ale také na jeho okolí, společnost a tím pádem na nás všechny.

Vendula Jansová
koordinátorka programu GLOBE 
vendula.jansova@terezanet.cz, 604 827 132

Koordinuji projekty zaměřené na kolegiální podporu a mentorské aktivity, lektoruji a zásobuji školy pomůckami. 

EKOŠKOLA / EKOŠKOLKA
 

e-mail: ekoskola@terezanet.cz
telefon:  603 435 029

Jan Smrčka
vedoucí programu Ekoškola / Ekoškolka
jan.smrcka@terezanet.cz, 603 147 167

Vždy jsem měl rád nové výzvy a činnosti, které měly smysl a dlouhodobý dopad. Ještě důležitější však bylo, abych sdílel hodnoty a přesvědčení. Díky tomu mne přitahuje práce s lidmi, jejich vzdělávání, výchova, řešení problémů a vztah k prostředí, které bezprostředně ovlivňují. Jako skautský vedoucí a zaměstnanec TEREZY dělám smysluplnou práci plnou výzev a postavenou na hodnotách, za nimiž si stojím.

Jsem s Ekoškolou, byť s přestávkami, od jejích začátků. Pamatuji si ještě její národní verzi. Za těch více jak 10 let ušli učitelé a žáci v Ekoškolách velký kus cesty. Těší mě vidět pokroky škol, zapálené učitele, spokojené a aktivní děti. Jsem ráda, že u toho mohu být.

Simona Neprašová
koordinátorka programu Ekoškola pro MŠ, metodička seminářů, lektorka, konzultantka
simona.neprasova@terezanet.cz, 603 283 708

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu, pracovala jsem v soukromých firmách, učila jsem ve státní škole a nyní jsem zakotvila v neziskové organizaci.  V programu Ekoškola komunikuji s učiteli a školami, jezdím na konzultace, připravuji metodické materiály pro semináře a lektoruji. Baví mne předávání informací, které mají  vizi, hodnotu a časový přesah a hlavně jsou prakticky využitelné v běžném životě. Mimo práci ráda trávím volný čas s rodinou, ráda cestuji a rekreačně sportuji.

Marie Servítová
koordinátorka programu Ekoškola
marie.servitova@terezanet.cz
 

Radka Tyslová
koordinátorka programu Ekoškola
radka.tyslova@terezanet.cz, 734 504 230

MLADÍ REPORTÉŘI


Zuzana Jakobová
koordinátorka programu Mladí reportéři
zuzana.jakobova@terezanet.cz, 734 504 230

Moje mamka byla učitelka, strejda byl učitel, teta učitelka a ředitelka školy. Měla jsem tedy dvě možnosti. Buď se této profesi obloukem vyhnout anebo se do ní zamilovat. Naštěstí všichni učící členové mojí rodiny své náročné, ale na druhou stranu nesmírně obohacující povolání milovali a pro své žáky dělali maximum. Pro mě byl tedy výběr jasný. Vystudovala jsem učitelství, pobrala malinko praxe a teď, i když přímo neučím, se alespoň snažím být učitelům a žákům na blízku a ku pomoci.

UČÍME SE VENKU


Justina Danišová
vedoucí projektu Učíme se venku
tym@ucimesevenku.cz, 723 234 028

Pozorování dětí při jejich objevech, hrách a učení venku mi dává každý den důkazy, jak ohromná příležitost pro rozvoj studentů, malých dětí i nás učitelů, nabízí nejen příroda, ale také centra plné domů, architektury i nové městské divočiny. To vše jsou učebny, které startují u dětí víc zájmu, otázek i vnitřní motivace. “Nature is not a place to visit. It is home.” Gary Snyder

Tereza Boháčová
metodička projektu Učíme se venku
tereza.bohacova@terezanet.cz

Šárka Doležalová Křepelková
metodička projektu Učíme se venku
sarka.dolezalova@terezanet.cz

MISTŘI


Barbora Hrdličková
vedoucí projektu Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti
barbora.hrdlickova@terezanet.cz, 777 818 870

Baví mě vymýšlet a měnit systémy, podílet se na rozvoji organizací, podporovat lidi v jejich vzdělávání a rozkvětu. Myslím si, že v TEREZE a Mistrech je tohle všechno obsažené, tak to u toho chci být.

Vendula Jansová
koordinátroka projektu Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti
vendula.jansova@terezanet.cz, 604 827 132


Radka Vašíčková / NA MATEŘSKÉ
Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti

Kateřina Škopková / NA MATEŘSKÉ
koordinátorka programu Ekoškola

Ivana Nalezencová / NA MATEŘSKÉ
metodička programu Les ve škole

Vanda Nováková / NA MATEŘSKÉ
manažerka projektu Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti

Eva Mašková / NA MATEŘSKÉ
koordinátorka programu Ekoškola a metodická konzultantka v projektu Mistři a Civis