Výroba marmelád ze sezónních a lokálních potravin

Celá základní škola vařila marmelády, vyráběla pečený čaj a sirupy.

V Újezdu u Brna to vonělo po jablkách, hruškách, skořici a vanilce.
Žáci ze základní školy v čele s paními učitelkami totiž naplánoval Akční den, při kterém se mimo jiné vařila marmeláda, vyráběl pečený čaj a sirup.
Vše ze sezónních a místních potravin a pod vedením paní Veroniky Konečné, která byla za své marmelády oceněna na několika zahraničních soutěžích. Za svou meruňkovou marmeládu s levandulí získala například druhé místo v kategorii nováčků v soutěži vaření marmelád ve Velké Británii. Žije v Újezdě u Brna a je maminkou žákyně zdejší školy.

Do procesu tvorby marmelády se zapojila celá škola.
Děti z první třídy vymalovávaly omalovánky, které budou zdobit chodbu školy, druháci vyplňovali šablonu sklenice svým namalovaným sezónním ovocem a hotové kompoty pak mohli nalepit na kartony pomalované jako police spižírny, které se umístí do školní jídelny. Třeťáci a čtvrťáci již navrhovali přímo štítky na sklenice, které budou zdobit vyrobené marmelády, čaj i sirup. Páťáci měli za úkol navrhnout a vyrobit ozdobnou tašku, do které se budou ovocné výrobky vkládat.

Sedmáci měli zase za úkol navrhnout a vyrobit etiketu se složením daného výrobku. Velký úkol čekal osmáky, kteří po celý den navštěvovali jednotlivé třídy na prvním i druhém stupni. Měli připravenou prezentaci a následné aktivity pro své spolužáky na téma Sezónních a lokálních potravin, Plýtvání jídlem a Odpady.  Po prezentaci vyzvali děti, aby se posadily do kruhu kolem rozložené mapy. Z připravené bedničky vytahovali jednotlivé druhy ovoce a žáci je měli umístit na mapu podle místa, kde se pěstují a společně diskutovali o tom, jak dlouhá cesta to je, co znamená potravinový kilometr a zda je správné a prospěšné dovážet potraviny, které rostou i u nás, z velké dálky, nebo například to, zda je pro životní prostředí dobré jíst jahody i v zimě.

Zbytek osmáků vařil pod vedením Veroniky samotnou marmeládu, připravovali pečený čaj a sirup. Ovoce na přípravu získali žáci z nedalekého sadu.

V rámci akčního dne zbudovali žáci v prostorách školy "hladový koš" neboli sběrnou nádobu na potraviny, kteé již někdo nechce. Takto odložené potraviny si mohou naopak vzít jiní žáci, kteří mají například odpolední kroužky nebo družinu.

Marmelády a sirupy pak budou žáci deváté třídy prodávat na vánočním jarmarku, který se již tradičně v Újezdu koná v první polovině prosince a vydělané peníze vloží do školního fondu na akce pro žáky.

Podpořeno Martinem a Helenou Ducháčkovými.

CHCI PROJEKT PODPOŘIT

MĚNÍM JÍDLO, MĚNÍM SVĚT