V zásadě vydařená akce :)

21 žáků, 4 učitelé, 3 dny v přírodě. Zdá se vám to jako sen?

Učitelé z Gymnázia v Kadani si jej splnili! Pracovat na něm začali již na podzim loňského roku, kdy si realizaci akce směle zařadili do svého ročního plánu. Bylo tedy dost času přesvědčit o záměru vedení školy.

Osobní účastí na několika schůzkách se pan ředitel brzy ujistil, že učitelé pod vedením interní mentorky Hany Kožíškové jsou motivovaní v rámci svého profesního rozvoje zkoušet nové metody výuky (Badatelsky orientované vyučování, učení venku, práci s digitálními pomůckami apod.), a dal této akci zelenou. „Nakonec si pan ředitel přál, abychom něco takového udělali,“ shrnuje Hana Kožíšková postoj vedení, které muselo kvůli jedné třídě zajistit suplování hned za čtyři učitele. Pětičlenné skupince učitelů tím začala několikaměsíční intenzivní přípravná práce. Společně plánovali badatelské hodiny a dávali si na svou výuku zpětnou vazbu. Vše s vidinou toho, že až své lekce vypilují, otestují je „naostro“ na jarním badatelském pobytu.

24. dubna se konečně dočkali! 21 žáků tercie a čtveřice učitelů vyrazili do 4 km vzdálené Zásady u Kadaně pěšky. „Chtěla jsem, aby to tu žáci lépe poznali, proto jsem pro ně připravila quest, který řešili cestou po dvojicích,“ prozrazuje interní mentorka, která se tvorbu questů (naučných hledaček) naučila v projektu Tajný život města. Tajenka questu žákům prozradila hlavní cíl jejich nadcházejícího pobytu – „BÁDAT V PŘÍRODĚ“.

Ještě odpoledne byli žáci rozděleni do 4 skupin. Každá skupina po následující 2 odpoledne a 2 dopoledne prošla čtyřmi badatelskými lekcemi z oblasti fyziky, chemie, biologie a ekologie, které trvaly vždy 3 hodiny. V lekci z fyziky žáci měli přijít na postup, kterým pomocí měření atmosférického tlaku (pomůcka Pasco) vypočítají nadmořskou výšku daného bodu. V lekci z chemie porovnávali čistotu vody v potoce, řece a studánce a měřili rychlost proudu toku. V lekci z biologie porovnávali jarní aspekt u potoka a na louce s využitím aplikace PlantNet. V lekci z ekologie zjišťovali čistotu vody v potoce pomocí odlovených bezobratlých a výpočtu biotického indexu. V závěru pobytu žáci prezentovali svá zjištění v původních skupinách. Předtím ale museli sesbírat data od ostatních týmů, korigovat případné nepřesnosti, zahrnout výsledky z mírně odlišných lokalit a další souvislosti.

„Žáci se moc netěšili, protože si mysleli, že se tu budou normálně učit,“ prozrazuje mi se smíchem učitelka biologie a dodává: „Nejsou to děti, které bychom dopředu vybrali se zájmem o přírodu. Navíc jsou v pubertě, takže to s nimi není nejjednodušší.“ Od prvního dne však učitelé pozorují, jak se postoje žáků k akci mění – bádají, pracují ve skupinách a kultivují se v mluveném projevu. „Chtěli jsme v dětech probudit zaujetí pro přírodu,“shrnuje hlavní cíl badatelského pobytu mentorka Hana. „Dnešní děti by nenapadlo vlézt do potoka, obracet kameny a hledat, že to tam kypí životem.“ Její slova potvrzují spontánní výroky žáků: „Tohle jako žije i v tom našem potoce? To já už tam nevlezu.“. Leckterá zjištění (např. nález nitěnek v čistém potoce) vyvolala v žácích otázky týkající se ochrany životního prostředí, nález mrtvého telete na poli dokonce spustil přímou akci žáků!

Učitelé neskrývali své nadšení: „Konečně byl na všechno čas. Společně jsme rozebrali, co se nám v lekcích povedlo a co by se mohlo zlepšit. A ještě jsme se žáky navázali dobré vztahy. Rádi bychom v dalších letech pobyt opakovali.“

Na závěr druhého dne se přišla na své terciány podívat i jejich třídní učitelka. Se zájmem si obešla všechna stanoviště a také ona byla v Zásadě velmi spokojená.

Viděl, zažil a napsal Honza Blažek

 

KOLEGIÁLNÍ SPOLUPRÁCE