Studenti loví dešťovku

Co se stane, když děti zjistí, že jejich škola plýtvá pitnou vodou?

Žáci ze základní školy Trávník v Přerově zjistili, že se na škole zbytečně plýtvá pitnou vodou na zalévání zahrady.
A tak se vydali do školní zahrady a zjistili, že jim „dešťovka“ (dešťová voda) může pomoci významně snížit spotřebu pitné vody. Pokud by byla lépe využita dešťovka a upraveno nevhodné odvodnění školního pozemku, je možné dosáhnout velkých úspor.
Vypracovali proto projekt „dešťové zahrady“.

S pomocí rodičů provedli terénní úpravy, vybudovali zahradní jezírko, instalovali kádě na zachytávání srážek a vysázeli vhodné rostliny, které napomohou přirozenému vsakování vody do půdy.
Zelená oáza nyní osvěžuje šedé prostředí panelové výstavby v okolí školy.

„Na co jsme hrdí? Všechno jsme vymysleli i udělali úplně sami.“ Žáci ZŠ Trávník v Přerově

 Mám zájem se dozvědět více o Ekoškola.

„Na co jsme hrdí? Všechno jsme vymysleli úplně sami: upravili jsme terén, vybudovali jsme zahradní jezírko a vysázeli mokřadní rostliny.“ Žáci ze ZŠ Trávník v Přerově

EKOŠKOLA Zobrazit web