Děti vysadily 243 nových stromků

Kromě toho, že se děti zabývají ve výuce lesem ze všech stran, vedeme je také k tomu, aby aktivně ovlivňovaly své okolí.

Žáci a učitelé pečují o lesní studánky, čistí les za humny nebo třeba budují venkovní učebny. Veliký kus práce odvedli na základní škole v Raškovicích. Žáci se učili o lese a jeho vlivu na klima. Vyzbrojeni znalostmi připravili v rámci mezinárodního roku lesů projekt „Sázíme stromy“.

„Zní to jako učitelská pohádka, ale žáci opravdu vše vymysleli a zorganizovali úplně sami,“ vysvětluje nadšeně paní učitelka Dana Kuriplachová.

Iniciátory projektu byli šesťáci a osmáci, kteří nejprve zjistili od odborníků, jaké stromy kam sázet, a jak o ně následně pečovat. Ve spolupráci se zástupci obce vytipovali tři vhodné lokality. Zde už společně se všemi spolužáky vysázeli v jeden den 20 okrasných a 22 ovocných stromků a 221 sazenic lesních stromů. Navíc se o získané znalosti podělili s ostatními, takže nyní vědí všechny děti z raškovické školy, jak stromky sázet, jak je ošetřovat i jak je chránit před poškozením zvěří tak, aby vyrostly ve velké, krásné stromy.

„Chtěli jsme vysadit stromy a podílet se tak aspoň trochu na snižování množství oxidu uhličitého v atmosféře a zlepšení životního prostředí,“ říká osmačka ze ZŠ Raškovice.

Dozvědět se více o tom, co dělá Les ve škole.

LES VE ŠKOLE Zobrazit web