Workshop kolegiální spolupráce na Veletrhu úspěch pro každého žáka

My z TEREZY jsme vás pozvali na workshop „Kolegiální spolupráce – cesta k úspěchu vlastními silami“ a protože byl o workshop velký zájem, udělala ho naše Hanka Svobodová a Honza Blažek dokonce 2x

29. a 30. listopadu se konal Veletrh úspěch pro každého žáka, který se věnoval tématu Kolegiální podpora. V pátek měli zástupci Místních akčních skupin (MAP) ze všech krajů republiky možnost podívat se přímo do hodin základní a střední školy na Praze 7, odpoledne navázat spolupráci s organizacemi, které se věnují podpoře vzdělávání a v sobotu se zúčastnit workshopů na téma Kolegiální spolupráce.

TEREZÁci je pozvali na workshop „Kolegiální spolupráce – cesta k úspěchu vlastními silami“ a protože byl o workshop velký zájem, udělala ho naše kolegyně Hanka Svobodová a kolega Honza Blažek dokonce 2x.
Během workshopu získali účastníci odpovědi na otázky:

  • Jak může vypadat kolegiální spolupráce ve škole a v regionu?
  • Jaké jsou její přínosy pro různé cílové skupiny?
  • Jak díky kolegiální spolupráci mohou učitelé i děti zažívat úspěch?
  • Co pro to může udělat váš MAP?
  • V čem vás může podpořit TEREZA?
  • Jaký první krok pro kolegiální spolupráci v našem regionu udělám já?

A na jaké odpovědi účastníci a lektoři přišli? Třeba na tyto:

Přínos kolegiální spolupráce učitelů přímo ve škole je pro ně například ve:

Sdílení metod a forem práce, efektivním přenosu informací a úspoře času, lepší komunikaci, pocitu sounáležitosti a posílení důvěry, možnosti reflexe své práce, pocitu, že v tom nejsem sám, lepším klimatu školy.

A co přinese dětem?

Rozvoj jejich spolupráce a kolegiality, zábavnější a efektivnější výuku, lepší reflexi potřeb dětí, propojení předmětů, inspiraci pro děti do života, podporu dobrých vztahů ve škole.

A regionu?

Větší kvalitu a spolupráci mezi školami, místo konkurenčního boje a sdílení dobré praxe, zapojení dosud neaktivních škol, zvyšuje sociální kapitál regionu, identifikaci potřeb a cílů pro investice do škol, propojení a spolupráci různých institucí v MAP.

A co na sobotní workshop říká jeho lektorka Hanka Svobodová?

„Motivovaní účastníci, ředitelé škol a zástupci MAP, kteří chtějí posouvat školství v regionu. Velmi plodná diskuse o přínosech kolegiální spolupráce a příklady dobré praxe z TEREZX, které více než zaujaly. A jaký je výsledek? Nadšení účastníci, kteří, věřím, podpoří kolegiální spolupráci ve svém okolí, spokojení lektoři, kteří viděli, že děláme něco, co i ostatním dává smysl.“

Odkaz na program veletrhu: https://uspechzaka.cz/wp/wp-content/uploads/2019/11/uspech-zaka-veletrh_2019_program-A5_web-jednostrany.pdf

Více o projektu Kolegiální spolupráce se můžete dočíst zde.
Projekt realizuje Vzdělávací cenrum TEREZA.

Vloženo Od