Spustili jsme web Učím o klimatu

Spojili jsme se s dalšími šesti organizacemi a vytvořili vzdělávací portál pro učitele, metodiky a další vzdělavatele, kteří se ve výuce chtějí věnovat tématu změny klimatu.

Změna klimatu je nejen v posledních dnech celosvětově sledovaným tématem. V Egyptě se právě teď koná konference OSN o změně klimatu #COP27 a Světová zdravotnická organizace zveřejnila data o tom, že extrémní počasí má na svědomí desetinu všech úmrtí na světě.

Všem z vás, které téma změny klimatu dlouhodobě zajímá a chcete o něm učit, s radostí oznamujeme jednu důležitou zprávu. Po roční přípravě jsme spolu s dalšími šesti organizacemi spustili novou verzi portálu UČÍM O KLIMATU

Jde opravdu o jedinečný prostor, jeden z nejbohatších vzdělávacích zdrojů k tomuto tématu, který nyní v České republice existuje. Reagujeme tak na potřeby vzdělavatelů i mladých lidí a fakta z výzkumů, kdy většina lidí si uvědomuje zásadní dopady, které změna klimatu přináší a většina dospívajících ji považuje za největší globální hrozbu, o které se ve škole příliš nedozvídají. 

Vám všem, kteří s tématem změny klimatu chcete pracovat ve výuce i při dalších příležitostech, pomůže nejen k hlubšímu porozumění, ale ukáže i to, jak se zapojit do řešení klimatické krize. Aby byl náš svět udržitelnější a zdravější.

Na webové stránce mj. najdete 30 bezplatných lekcí přímo využitelných ve výuce, metodické minimum, tipy na ověřené zdroje a metodické publikace, ale také nabídku dlouhodobých programů a dalších akcí. 

Programová oddělení TEREZY vypracovala tyto lekce:

  1. Uhlík v našem okolí
  2. Podnebné pásy Země
  3. Domluva s úřady
  4. Školní les do kapsy

Na portále dále najdete naši publikaci Klima se mění. 

Na tvorbě portálu Učím o klimatu se podíleli zástupci těchto organizací:

Člověk v tísni, o. p. s. – Vzdělávací program Varianty
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o. p. s.
Chaloupky o.p.s. a lesní mateřská škola
Učitelé za klima, z. s.
Fakta o klimatu

Děkujeme! <3

 

 

Vloženo Od