Program GLOBE napříč Evropou

Tak jako každý rok i letos TEREZA pořádala výroční konferenci pro národní koordinátory programu GLOBE ze zemí Evropy a Eurasie. Letos jsme akci zorganizovali v chorvatském Omiši, za podpory místní GLOBE školy a chorvatských koordinátorek GLOBE.

Po dvouleté pauze, kdy se konference přesunula do onlinu, jsme zaznamenali obrovské nadšení, že se opět můžeme učit jeden od druhého napřímo a navazovat nové kontakty napříč Evropou. Stejně jako vloni byli přizvání učitelé, vědci i zástupci úřadů, které program v dané zemi podporují – celkem 79 účastníků z 24 zemí. 


Slovo, které během diskusí zaznělo snad nejčastěji, bylo „cooperation“, tedy spolupráce. Akce je unikátní v tom, že umožňuje setkávání již zkušených GLOBE koordinátorů, školitelů a učitelů, tak těch začínajících. Za posledních pár let do evropské sítě například přibyly země jako Gruzie, Arménie, Slovinsko nebo Slovensko. Národní koordinátoři jsou zodpovědní nejen za práci se školami a učiteli, ale také za získávání financí pro GLOBE ve své zemi, propagaci a navazování nových partnerství, aby se program rozrůstal.


Účastníci se mimo jiné dozvěděli, co nového se v celosvětové síti programu chystá na příští rok – popovídal jim o tom přímo Tony Murphy, ředitel GLOBE Implementation Office, tj. ústředí programu GLOBE, které sídlí v Coloradu. Mohli se potkat na marketu, kde bylo k vidění 20 stánků připravených učiteli, studenty i vědci – od zkoumání mikroplastů až po praktický průzkum úrodnosti půdy. Poté se učitelé i koordinátoři zapojili do terénních workshopů i debat, které si pro ně připravili zkušení GLOBE školitelé i vědci.

Věříme, že TEREZA, která od roku 2012 funguje v roli Kanceláře programu GLOBE pro Evropu a Eurasii, tímto pomohla ke vzniku přeshraničních přátelství, jejichž základem je spolupráce na jednom z témat programu GLOBE – například monitoring kvality vody, nebo pozorování vlivu změn klimatu na místní ekosystémy.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří s námi spolupracují:

  • učitelům, kteří se studenty v programu GLOBE pracují celý rok a kteří se mají chuť dále vzdělávat
  • školitelům, kteří připravují workshopy a debaty na aktuální témata životního prostředí a vzdělávání
  • národním koordinátorům GLOBE, kteří neúnavně podporují učitele v tom, aby smysluplně a prakticky připravovali žáky na život v dnešním složitém světě.
Vloženo Od