Proč soutěžíme o ekologického Oskara?

„Jsme katalyzátorem příležitostí a inspirací pro více než 90 000 dětí,“ říká ředitel TEREZY.

„Zkrátka, abyste dokázali posoudit, co je nutné učinit pro ochranu životního prostředí, musíte mu dobře rozumět. Existují ekologické děje a zákonitosti, bez jejichž poznání a respektování žádná ochrana životního prostředí nebude účinná. Musíme se snažit přírodu poznat, vědět, jak přírodní procesy fungují a dokázat posoudit, jaké důsledky pro ni přinášejí různé lidské činnosti.“

Další zajímavé myšlenky a důvody, proč se účastníme soutěže, najdete v inspirativním rozhovoru s ředitelem TEREZY, Petrem Danišem. 

Vloženo Od