OCENĚNÍ GLOBE STAR 2020 mladým badatelkám a badatelům

Ve středu 12. února 2020 jsme v prostorách Amerického centra vyhlásili tři nejlepší školní badatelské týmy za uplynulý školní rok. Ty si z Amerického centra odnesly titul GLOBE STAR 2020 a k tomu pěknou řádku cen!

Ve středu 12. února 2020 jsme v prostorách Amerického centra vyhlásili tři nejlepší školní badatelské týmy za uplynulý školní rok.
Ty si z Amerického centra odnesly titul GLOBE STAR 2020 a k tomu pěknou řádku cen!

Vítězi letošních GLOBE Star se stali žákyně a žáci ze ZŠ Mánesova Otrokovice, ZŠ a MŠ Štefcova Hradec Králové a Gymnázium Jana Palacha Mělník.
Gratulujeme!

Držitelky a držitelé titulu GLOBE STAR se vyznačují tím, že jsou to žákyně a žáci, kteří aktivně zlepšují životní prostředí své školy, spolupracují s vědci, kterým pomáhají sbírat data z přírody, s radostí vytváří nové projekty ve spolupráci s žáky z jiných škol a rozvíjí své badatelské schopnosti. Jejich učitelky a učitelé se zase vyznačují tím, že jejich výuka přírodních věd může být úžasné dobrodružství, které oslovuje hodnoty a ideály současných mladých lidí a dokážou předat svým žákyním a žákům zodpovědnost nejen za vlastní učení, ale spoluzodpovědnost za stav životního prostředí v okolí školy a obce.

Ocenění přebírali z rukou Vědecké rady programu GLOBE a zástupkyň Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva životního prostředí.

Ze srdce děkujeme za podporu: Americkému centru - U.S. Embassy Prague, Státnímu fondu životního prostředí České republiky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo životního prostředí, společnosti Herbadent a časopisu Krásný Rok.

PROFILY OCENĚNÝCH
ZŠ Mánesova Otrokovice

Dlouhodobě se věnují pozorování meteorologických jevů a nastávajících klimatických změn. Žáci zapojení v programu GLOBE vedou na škole pravidelné meteorologické zpravodajství. Spolupracují s členkou Vědecké rady GLOBE paní Ing. Lenkou Hájkovou z ČHMÚ, která se věnuje fenologii. Zapojují se do mezinárodních kampaní a Virtual Science Symposia. Každý rok se se svým projektem zúčastňují badatelské konference na největší české badatelské konferenci pro mládež GLOBE Games. V poslední době se zaměřují na pedologii a problematiku vysychání půd, na tomto projektu spolupracují s dalšími dvěma školami ze Žacléře a Prahy.

ZŠ a MŠ Štefcova Hradec Králové
Oceňujeme je za raketový nástup v programu GLOBE – minulý rok v Tématu roku Zahradní bomba – přetvořili školní zahradu k větší biodiverzitě organismů. Zapojeni v mezinárodní fenologické kampani, spolupráce se zahraničními školami. Jejich projekty mají přesah i do místní komunity, spolupracují s občany a se zástupci místní samosprávy.

Gymnázium Jana Palacha Mělník
Škola je dlouhodobě zapojena v programu GLOBE, účastnili se v minulém roce Zahradní bomby a nadále pracují na přetvoření školního pozemku a zahrady k větší biodiverzitě. Každý rok pořádají Oslavy Dne Země – zkoumají přírodní prostředí ve městě a okolí, bádají a v případě zjištění problému navrhují a realizují řešení. Oslav Dne Země se každý rok účastní více návštěvníků a akce se stává veřejnou událostí pro občany města. Škola se stala centrem kolegiální podpory v oblasti badatelsky orientované výuky – tým učitelů se rozrostl o nové členy a aktivně se zapojují jako konzultanti pro nově zapojené školy do programu GLOBE. Účastnili se mezinárodní fenologické kampaně a se svým projektem Teplotní inverze na Kokořínsku se zúčastnili největší badatelské konference v ČR na GLOBE Games v Kadani.

 

Vloženo Od