Mladí reportéři pro životní prostředí slaví 25. výročí

V roce 1994 se Lucembursko stalo první zemí, která začala oficiálně program realizovat. Dnes se jim zabývá více než 350 000 mladých reportérů z 38 zemí světa, včetně České republiky.

Letos oslaví mezinárodní vzdělávací program Mladí reportéři pro životní prostředí (Young Reporters for the Environment, YRE) 25 let od svého vzniku. V roce 1994 se Lucembursko stalo první zemí, která začala oficiálně program realizovat. Dnes se jim zabývá více než 350 000 mladých reportérů z 38 zemí světa. Program na mezinárodní úrovni provozuje organizace FEE, která stojí i za programy Ekoškola a Les ve škole. V roce 2018 se podařilo Vzdělávacímu centru TEREZA program Mladí reportéři pro životní prostředí přenést také do České republiky a otestovat na prvních pilotních školách.

"Mladí reportéři pro životní prostředí je naprosto fantastický program, protože v něm nejde jen o probuzení zájmu mladých lidí o otázky životního prostředí a udržitelnosti, ale poskytuje jim také nástroje umožňující se v těchto otázkách angažovat a tvořit zprávy strukturovaným a informovaným způsobem. Program MR tak poskytuje cestu od kritického myšlení ke kritickému vyjádření, " říká Daniel Schaffer, generální ředitel FEE.

Cílem programu Mladí reportéři pro životní prostředí je pomoci mladým lidem ve věku 11-25 let aktivně se podílet na řešení problémů životního prostředí. Poskytuje know-how, jak tyto problémy rozpoznat, mapovat, analyzovat, hledat jejich vhodná řešení či navrhovat vlastní a jak o nich informovat veřejnost – psaním reportážních článků, tvorbou reportážních videí či pořízením reportážní fotografie. Program je založen na čtyřstupňové metodologii, která se snaží rozvíjet kritické myšlení a vyjadřování studentů, jejich kreativitu a kompetence k řešení problému. Každoročně mají mladí reportéři možnost účastnit se se svými novinářskými výstupy národního a mezinárodního kola soutěže a získat na svou práci zpětnou vazbu od odborníků. Mladí reportéři mají také příležitost účastnit se mezinárodních konferencí o životním prostředí a dále rozvíjeli své dovednosti.

Webová stránka: www.yre.global

"V průběhu 25 let nabyl program Mladí reportéři pro životní prostředí na aktuálnosti a významu. Tím, že učí mladé lidi kriticky myslet, působit lokálně a angažovat se i v celosvětovém měřítku, zasévá semínko a následně pečuje o rostlinu, jejíž plody budeme sklízet i v budoucnosti. Díky účasti mnoha mladých lidí z celého světa, se znalosti a zkušenosti z programu šíří rychle dál,“ říká PJ Marcellino, filmař, člen mezinárodní poroty a bývalý student YRE.

K oslavě 25. výročí programu se je připraveno několik aktivit. Již v roce 2018 byli osloveni studenti a absolventi programu z celého světa, aby natočili 1 minutové video, které vystihuje podstatu programu. Ze zaslaných videí bylo vybráno 25 nejvýstižnějších, které budou v průběhu roku 2019 sdíleny prostřednictvím sociálních sítí. Bude probíhat hlasování a tři nejúspěšnější videa budou oceněny.

Na konci ledna bude také zprovozněn Blog Mladých reportérů pro životní prostředí, který bude fungovat jako otevřená platforma pro studenty, absolventy i koordinátory programu. Budou zde moci sdílet své příběhy z reportérské práce a vyjadřovat se k environmentálním otázkám a problémům. Platforma by se měla stát zdrojem inspirativních článků, videí a fotografií pro širokou veřejnost.

"Video – soutěž a blog mají přinést Mladým reportérům více příležitostí vyjádřit svůj názor a uplatnit svou kreativitu a nadšení pro otázky životního prostředí," uzavírá Malgorzata Luszczek, mezinárodní koordinátorka programu Mladí reportéři pro životní prostředí.

 

O FEE (Foundation for Environmental Education)
Se svými 76 členy z řad zemí celého světa se stala největší světovou organizací pro environmentální vzdělávání a osvětu. Prostřednictvím pěti programů, které provozuje a šíří, pomáhá komunitám být aktivní v oblasti udržitelného způsobu života a ochrany životního prostředí. Získala také uznání od UNESCO jako světová jednička v oblasti environmentální výchovy (EE) a vzdělávání pro udržitelný rozvoj (ESD).

Webová stránka: www.fee.global

Vloženo Od