Mladí reportéři pro životní prostředí

TEREZA hledá 10 učitelů pro testování nového vzdělávacího programu

Mladí reportéři pro životní prostředí (Young Reporters for the Environment) je vzdělávací program mezinárodní organizace FEE (stejně jako programy Ekoškola a Les ve škole). V zahraničí úspěšně běží již přes 20 let a konečně jsme získali příležitost program přenést i do České republiky a upravit ho pro naše podmínky.

Děti (11 – 21 let) jako mladí reportéři v programu podrobně mapují a analyzují aktuální problém životního prostředí ve svém okolí, navrhují jeho řešení a upozorňují na něj formou novinářské produkce – článkem, videem či fotkami. Nejlepší každoroční výstupy z jednotlivých zemí se překládají do angličtiny a účastní se mezinárodní soutěže.

Ukázky výstupů dětí:
Článek žákyně ze ZŠ ve Skotsku: http://www.yre.global/our-winners-1/2017/7/5/winner-2017
Video slovenských žáků ze SŠ: http://www.yre.global/our-winners-video/2017/7/5/where-bees-do-not-fly
Fotka slovenské žákyně ZŠ: http://www.yre.global/our-winners-photo/2017/7/5/heritage
Všechny dostupné ukázky z mezinárodní soutěže: http://www.yre.global/our-winners-2/

Co vám nabízíme:
Nabízíme vám možnost účastnit se pilotního ročníku programu ve školním roce 2018/2019, ve které nám pomůžete otestovat a vyladit vznikající metodické materiály, semináře a další podporu poskytovanou účastníkům. Účast v programu je vhodná nejenom pro učitele environmentální výchovy (přírodovědných předmětů), ale například také učitele českého (příp. anglického) jazyka.

Co získáte:

 • jedinečnou zkušenost s vývojem zajímavého vzdělávacího programu v celorepublikovém rozsahu, setkání s inspirativními kolegy učiteli, lektory a skutečnými novináři;
 • pilotní a posléze i finální metodické materiály, jak pomoci dětem zkoumat a analyzovat problémy ve svém okolí, navrhovat jejich řešení, a jak je naučit o tom psát dobré články, fotit kvalitní fotky či natáčet atraktivní videa;
 • možnost propojit program Mladí reportéři s dalšími programy environmentální výchovy probíhajícími ve škole (Ekoškola, GLOBE, Les ve škole…) jako nástroj jak lépe informovat veřejnost o aktivitách, které děláte, a problémech, které řešíte;
 • celoroční podporu metodika z TEREZY včetně možnosti návštěvy ve škole;
 • možné kontakty a zviditelnění v mezinárodním měřítku.

Co očekáváme:

 • zapojení minimálně jedné třídy (případně volitelného předmětu či kroužku) do zkoušení programu po dobu jednoho školního roku;
 • realizaci vašeho „projektu“, kdy žáci zmapují místní problém a vytvoří o něm výstupy formou článků, fotek či videí, které poskytnete k publikování a šíření;
 • účast na dvou jednodenních vzdělávacích a zpětnovazebních workshopech (1 učitel + 2 žáci z vaší třídy) v Praze, pravděpodobně v září (říjnu) 2018 a v dubnu (květnu) 2019;
 • účast žáků ve výzkumu vzdělávacích dopadů projektu, formou pretestu (září 2018) a posttestu (duben 2019), případně i formou rozhovorů;
 • vaši ochotu připomínkovat podobu metodických materiálů a další poskytovanou podporu, vaši průběžnou zpětnou vazbu a doporučení na zlepšení.

Cena za vaše zapojení = 0 Kč

 • nic nám neplatíte, veškeré materiály, konzultace a workshopy jsou zdarma;
 • nic vám neplatíme, takže cestu na 2 workshopy si hradíte sami a bohužel nedokážeme nabídnout odměnu za vaši pomoc s pilotáží.

Více o programu v zahraničí na: http://www.yre.global/.

Dejte nám vědět váš zájem o zapojení do 15. června na mailovou adresu: zuzana.jakobova@terezanet.cz  nebo na telefon 777 586 285

Vaše případné dotazy ráda zodpoví Zuzana Jakobová na výše uvedených kontaktech.
Těšíme se na spolupráci!

Vloženo Od