Mladí reportéři a precizní novinařina

Spojili jsme se s organizací Transitions, o.s. a přinesl žákům a žákyním žurnalistiku orientovanou na řešení.

Ve školním roce 2019/2020 se nám podařilo ve spolupráci s organizací Transitions, o.s. začlenit do metodiky Mladých reportérů žurnalistický žánr solutions journalism – žurnalistika orientovaná na řešení.
Proškolili jsme v něm 15 žáků a studentů středních a vysokých škol a konzultujeme s nimi jejich tvorbu reportáže krok za krokem.  
Studenti si zvolili téma životního prostředí, kterému se již nyní intenzivně věnují. Volí si také formu reportáže – reportážní článek nebo reportážní video.

Výsledné studentské výstupy budou zařazeny do národního kola soutěže Mladých reportérů pro životní prostředí a vítězové postupují do kola mezinárodního.
Více informací o programu Mladí reportéři pro životní prostředí najdete na www.mladireporteri.org .

Na výsledky národního kola soutěže Mladých reportérů pro životní prostředí za rok 2018/2019 se můžete podívat zde.
Program Mladí reportéři pro životní prostředí realizuje Vzdělávací centrum TEREZA.

Vloženo Od