Menu pro změnu - závěrečná konference projektu 2015 - 2017

Téměř stovka lidí se zúčastnila závěrečné konference Menu pro změnu - Eat Responsibly. Účastníky byli učitelé a žáci ze škol, kde v uplynulých dvou školních letech přemýšleli o tom, jak souvisí jídlo na jejich talíři s okolním světem.

Na konferenci učitelé a žáci sdíleli, co se ve školách podařilo změnit. Všichni načerpávali inspiraci jak z posterů, tak z prezentací škol. K diskusím využívali i přestávky a oběd. Kromě sdílení získali účastníci i nové informace na workshopech (Jídlo na miskách vah ŽP, Globální souvislosti na našich talířích, Jak se prokousat množstvím informací o jídle a Výroba pesta z mrkvových natí).

Účastníci měli možnost společně oslavit čerstvé ocenění projktu cenou GENE - Global Education Network Europe. Na konferenci ho z Kypru přivezla přímo koordinátorka projektu Tereza Čajková z analytického centra Glopolis.

Projekt Menu pro změnu je součástí mezinárodního projektu Eat Responsibly! An action-oriented global learning program for EYD 2015 and beyond, jehož hlavním nositelem je analytické centrum Glopolis. TEREZA, vzdělávací centrum je partnerem projektu spolu s dalšími organizacemi z 8 členských zemí EU (Bulharsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko). https://www.eatresponsibly.eu/cs/materials/

V České republice v rámci projektu vznikly metodické a informační materiály pro školy k tématu zodpovědné spotřeby potravin, které budou dále využívat školy zapojené v programu Ekoškola. Do projektu se zapojilo 50 škol, na kterých žáci zkoumali původ potravin v jejich jídelnách, způsoby, jakým se potraviny produkují, dopady produkce potravin na lidi a společnosti ve světě. Snažili se navrhnout a realizovat změny v oblastech jako je plýtvání potravinami, zavádění a propagace bio produktů a fairtrade. Informovali o dopadech velké spotřeby masa nebo o problémech spojených s produkcí a zvyšující se spotřebou palmového oleje.

Vloženo Od