Kurz kolegiální spolupráce

pro sborovny i jednotlivce

OTEVÍRÁME NOVÝ KURZ

K U R Z  P R O  S B O R O V N Y  I  J E D N O T L I V C E
KOLEGIÁLNÍ SPOLUPRÁCE
vybudujte tým pedagogů, ve kterém se práce bude dařit

ZÍSKÁTE

  • dovednosti jak vybudovat bezpečné a inspirativní vztahy v týmu
  • základní dovednosti k mentoringu
  • nácvik technik pro stanovení cíle, tématu
  • inspiraci pro tandemovou a párovou výuku a návštěvy v hodinách
  • dovednosti pro práci se zpětnou vazbou a reflexí
  • možnost pracovat na vlastním záměru rozvoje spolupráce na vaší škole
  • praktické zkušenosti ze škol, kde kolegiální spolupráce už hladce běží

zážitkovou formou vám pomůžeme v objevení kouzla společné práce na přípravě, realizaci a vyhodnocení výuky

DÉLKA KURZU

  • je 2x 2-denní setkání (celková doba trvání je 24 hodin)

TERMÍNY A FINANCE

  • cena za 1 účastníka je  9 900 Kč. (možno hradit ze šablon), číslo akreditace je MSMT - 14064/2018-2-622 - Kurz mentoringu a kolegiální spolupráce
  • termíny domluvíme přímo se zájemci

kurz pro sborovny vám ušijeme na míru podle vašich potřeb

TEREZA, vzdělávací centrum, Haštalská 17, Praha 1, www.terezanet.cz
​​​​​​​Mgr. Barbora Hrdličková, barbora.hrdlickova@terezanet.cz, 777 818 870

Vloženo Od