GLOBE napříč Evropou

Tak jako každý rok i letos TEREZA pořádala výroční konferenci pro národní koordinátory, učitele a přátele programu GLOBE ze zemí Evropy a Eurasie. Letos se na ní potkali Gloubáci ze 32 zemí.

Tak jako každý rok i letos TEREZA pořádala výroční konferenci programu GLOBE pro země Evropy a Eurasie. Stejně jako vloni byli přizvání učitelé, vědci, studenti i zástupci úřadů, které program v dané zemi podporují – celkem se přihlásilo na 240 účastníků z 32 zemí. Co bylo jiné již určitě tušíte: konference se přesunula na internet.

Přesto jsme se všichni mohli během 4 dnů podívat do 24 škol napříč Evropou, a to díky video reportážím, které pro účastníky dopředu natočili přímo žáci. Videa tvořila spolu s prezentacemi studentů a učitelů nejživější část streamu. Dozvěděli jsme se, jak vypadá běžný den na škole, která dělá GLOBE, ale hlavně to, že zapojení v programu GLOBE je pro žáky obrovskou motivací. Dává jim to smysl, protože mohou alespoň malými krůčky zlepšovat stav přírody ve svém okolí. Playlist videí zde:

Spolupráce je cool

Slovo, které během diskusí zaznělo snad nejčastěji, bylo „cooperation“ = spolupráce. Online prostředí se ukázalo jako stejně efektivní k navazování kontaktů mezi školami jako při osobním setkání. Letos navíc měli možnost zúčastnit se i ti, kteří by z finančních nebo časových důvodů na evropskou konferenci dorazit nemohli. Věříme, že TEREZA tímto pomohla vzniku několika přeshraničních přátelství mezi školami. Jejich základem je například pozorování stejného druhu stromu v průběhu ročních období nebo oblaků, které máme všichni nad hlavou. Úžasnou atmosféru setkání mezinárodní GLOBE komunity můžete „nasát“ během 4 min videa sestříhaného z „best moments“ konference:

Nová generace Gloubáků

K virtuální debatě byli přizvání vědci z 5 zemí, kteří mluvili o své motivaci spojit svou práci s GLOBEm. Shodli se na tom, že je pro ně osvěžující pracovat se školáky a mladými lidmi obecně, protože právě oni přicházejí s NEJ otázkami, když chtějí věcem přijít na kloub. Novou generaci, která se zajímá o environmentální problémy, vnímají jako naději vzhledem k tomu, jak závažnou krizi fungování klimatu a ekosystémů planety bude muset řešit.

Účastníci se také „z první ruky“ dozvěděli, co nového se v celosvětové síti programu chystá na příští rok – popovídal jim o tom přímo Tony Murphy, ředitel GLOBE Implementation Office v USA. Své vize představili také národní koordinátoři GLOBE, za Českou republiku zaznělo pozvání do Prahy, kde by se mělo konat Evropského setkání programu GLOBE pro rok 2021.

A poděkování na závěr

TEREZA, která od roku 2012 funguje v roli Kanceláře programu GLOBE pro Evropu a Eurasii, děkuje:

  • studentům, kteří naživo prezentovali v angličtině před mezinárodním publikem a neohroženě odpovídali na dotazy,
  • učitelům, kteří s nimi v programu GLOBE pracují celý rok a kteří jim pomáhali se na tuto událost připravit,
  • učitelům, kteří se přímo zapojovali do diskusí při online programu a sdíleli své projekty nebo plány.
Vloženo Od