Správní a dozorčí rada

Správní a dozorčí rada je nedílnou součástí TEREZY. Jsme rádi, že se nám podařilo oslovit nejednoho odborníka, jehož znalosti můžeme využívat pro náš další rozvoj. Vážíme si toho, že nám poskytují zpětnou vazbu.

 

Dozorčí rada TEREZY

BEDŘICH MOLDAN
předseda dozorčí rady

Od začátku sedmdesátých let se zabývám životním prostředím jak odborně – dnes jsem profesorem Univerzity Karlovy – tak při práci na jeho zlepšení: jako ministr životního prostředí bezprostředně po Listopadu, v současné době jako pedagog či jako člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Zastával jsem také významné mezinárodní funkce v rámci Evropské Unie a OSN (předseda Vědecké rady Evropské environmentální agentury, předseda Komise OSN pro udržitelný rozvoj).

S TEREZOU spolupracuji už přes 20 let a nepřestávám oceňovat práci všech jejích zaměstnanců, nejen pro jejich nadšení a vytrvalost a pro velkou užitečnost jejich konání, ale zvlášť pro mimořádnou pečlivost a kvalitu, včetně kvality odborné, se kterou svou práci dělají.

MILAN ŠŤOVÍČEK
člen dozorčí rady

Jako učitel biologie jsem se vždy aktivně podílel na ochraně životního prostředí. Ať již jako dlouholetý ředitel střední školy pro ochranu a obnovu životního prostředí - Scholy Humanitas v Litvínově, předseda výboru pro životní prostředí Parlamentu ČR nebo nyní v pozici místostarosty pro oblast životního prostředí v mém rodném Litvínově. Své ornitologické zkušenosti rád předávám dětem zejména z mateřských škol v našem městě. Starám se o malé hospodářství a o výchovu svých tří dětí ve věku 5 – 13 let.

Spolupráce s TEREZOU je pro mne inspirací, a to především pro její úsilí pozitivně ovlivnit nejmladší generaci v péči o životní prostředí. Výsledky její činnosti jsou obdivuhodné a posilují nejen mne v přesvědčení, že nevládní a neziskový sektor má nezastupitelnou roli při formování vztahu našich dětí ke svému okolí, přírodě a aktivnímu životnímu stylu.

 

JANA BRABENCOVÁ
členka dozorčí rady

 

 

Správní rada TEREZY

JAN CHVÁTAL
předseda správní rady

Po studiích krajinného inženýrství jsem nastoupil na civilní vojenskou službu do Toulcova dvora, kde jsem později působil jedenáct let jako ředitel jedné z organizací. Dva roky jsem byl také předsedou Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina. Následně jsem pár let stavěl vlastníma rukama energeticky pasivní dům ze slámy. Nakonec se to povedlo a dům dokonce sbírá různá ocenění -  v roce 2018 i hlavní cenu E.ON Energy Globe Award ČR. Od téhož roku působím jako místostarosta v obci, ve které žijeme.

Dlouhodobě jsem sledoval rostoucí důraz TEREZY na naplňování vzdělávacích cílů a neustálé ověřování, zda se tomu tak opravdu děje. TEREZA se pro mě stala inspirací a etalonem kvality. Pak jsem v ní sám rok pracoval a poznal také její další tvář: svobodné organizace s báječnými lidmi, intenzivně pracujícími ze svého vnitřního přesvědčení.

KVĚTA TRČKOVÁ
členka správní rady

V současné době jsem ředitelka Základní školy v Jílovém u Prahy. Tato pozice mi zabírá většinu mého času.  Mou potěchou v práci je pobyt ve školní zahradě, která je součástí rozlehlého areálu školy.  Specifikem naší školy je, že uvnitř školy máme Zookoutek s drobnými živočichy – od strašilek po agami.  V  zahradě máme minifarmu s králíky, kozami a ovcemi.  Mimo jiné jsme Ekoškola, titul jsme získali již potřetí.

Pokud mi zbyde čas, lektoruji etickou výchovu, věnuji se rodině a vnoučatům. Jsem dlouhá léta zastupitelkou města, členkou předsednictva Etického fóra ČR. 

TEREZU mám především spojenou s programem Ekoškola a Les ve škole. Líbí se mi nadšení, erudovanost a energie lidí v TEREZE se pohybujících. Má přítomnost ve správní radě je jen malým střípkem doplňujícím křišťálové zrcadlo, které ale neodráží obraz dnešního světa, ale mění ho. Jsem tím střípkem ráda.

JAN KOVAŘÍK
člen správní rady

Příští rok završím čtvrtstoletí v českých elektronických médiích. Spoluzakládal jsem televizní Studio 6, moderoval motoristické a soutěžní pořady TV Prima, Televizní akademii na ČT 2 a poslední dva roky znovu moderuji v Českém rozhlase Dvojce.  Na své práci miluji to, že můžu pomáhat šířit optimismus, dobré zprávy i dobrou náladu a že jsou stále ještě místa, kde někdo o takový přístup stojí. Řadu let se podílím i na projektech obecně prospěšné společnosti Terra Klub, jako je soutěž Eurorébus nebo projekt DreamCatcher. 

TEREZA dělá něco, co mi jako tátovi tří dětí dává velký smysl. Pokud mohu jakkoliv pomoci, pomohu rád.

ANDREA TLÁSKALOVÁ
členka správní rady

Od mala mám ráda přírodu, zvířata. Proto jsem se nejdřív vydala na zootechnické obory zemědělských škol. Vdala jsem se na hájovnu, kde si mi narodily tři dcery a ty mě přirozeně přivedly k učitelství. Dvacet let působím ve Zbiroze jako prvostupňová učitelka, výchovná poradkyně, speciální pedagožka a koordinátorka smysluplných programů neziskových organizací, které jsou zaměřené na environmentální a humanitární oblasti – snažíme se s dětmi pečovat a podporovat vše živé i neživé.

TEREZA je pro mě záruka smysluplných programů pro žáky i učitele, proto se ráda zapojuji do všech programů, které nabízí! TEREZA bere učitele jako partnery a to se na výsledcích spolupráce vždy pozitivně projeví, mají dopad na učitele i žáky.

JAN SYKA
člen správní rady

Jako malý kluk jsem chtěl být zahradníkem a když jsem povyrostl, byl jsem vyučován, že socialistickorealistické výtvarné umění je obohacováno barevnými kouři továren. To už jsem tušil, že takové hospodaření přírodě nesvědčí a kdo takové výchově věří, přírodě neprospěje. Logická byla cesta k zakládání 9. ZO ČSOP a pak TEREZY. Jsem advokátem, začátkem 90. let v komunální politice.

Environmentální výchova a její účinky, to je na dlouhou trať, od malička, aby až dorostou a snad budou rozhodovat, činili tak s rozhledem. TEREZA to dlouhodobě umí odborně, rozmanitě a ve velkém rozsahu, se zaměřením do budoucna, proti ji rád podporuji.