https://www.traditionrolex.com/35

https://www.traditionrolex.com/35

https://www.traditionrolex.com/35

PROJEKTY | TEREZA

PROJEKTY

TEREZA vytváří a spolupracuje i na dalších specializovaných projektech.

MISTŘI

Projekt Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti podporuje a rozvíjí pedagogy ZŠ a SŠ ze všech krajů, zaměřuje se na kolegiální podporu nejen v oblasti výuky přírodovědných předmětů, ale i na rozvoj mentorských dovedností.

Projekt poskytne zkušeným pedagogům podporu, aby působili jako pedagogičtí lídři a interní mentoři na svých školách a v regionu.

V období 2016 – 1019 se ho zúčastní 64 škol a zapojí se přibližně 184 pedagogů.

Na projektu spolupracují TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace a Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s .

Projekt Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti je spolufinancován Evropskou unií.

 

BADATELÉ.CZ

Projekt Badatelé je výsledkem spolupráce TEREZY a týmu učitelů, kteří pracovali 2 roky na metodě umožňující zařazovat badatelsky orientované vyučování do běžné výuky na základních školách. Cílem této metody je pěstovat v žácích přirozenou zvídavost.

Vše o projektu badatele.cz a taky sadu badatelských lekcí najdete na http://badatele.cz/cz

 

MENU PRO ZMĚNU

Proč záleží na tom, co jíme?

Způsob produkce, distribuce a spotřeby potravin mají obrovský vliv na naše zdraví, čerpání přírodních zdrojů, klima planety a biodiverzitu. Určují kvalitu života lidí ve všech částech světa.

Každý den činíme výběrem potravin rozhodnutí, která ovlivňují svět kolem nás.

Od roku 2015 jsme se zapojili do projektu Menu pro změnu, kde společně s organizací Glopolis, o.p.s. a osmi evropskými zeměmi (Slovensko, Chorvatsko, Slovinsko, Malta, Rumunsko, Lotyšsko, Polsko, Bulharsko) pilotujeme metodiku a další podpůrné materiály k tématu zodpovědné spotřeby potravin.

Vše o projektu Menu pro změnu na https://www.eatresponsibly.eu/cs/

 

CIVIS

TEREZA je partnerem projektu CIVIS, který zaměřuje svoji pozornost na rozvoj občanských a sociálních kompetencí, které směřují k sociálně a environmentálně odpovědnému chování žáků.

Prostřednictvím společenství praxe a akčního výzkumu ověřuje účinné metodické přístupy, podporuje sdílení zkušeností mezi učiteli z praxe a akademiky VŠ, pojmenovává hladiny klíčových kompetencí a identifikuje bariéry bránící zavádění metodik do škol.

Žadatelem o grant je organizace Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace.
 

Projekt CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence je spolufinancován Evropskou unií.

 

Přečtete si: Čtyři příběhy, jak děti mění sebe a svět okolo sebe.