Naše hodnoty

Shodli jsme se společně na 5 nejdůležitějších hodnotách, které soustředíme do 2 zásadních oblastí, v kterých se pohybujeme. Souzníte s nimi?

Tady je výsledek:

TEREZÍ hodnoty 2 + 5


2 zásadní oblasti TEREZY jsou:

  • životní prostředí

  • ​vzdělávání


5 hodnot, které jsou pro naši práci nejdůležitější: 

Iniciativa - Můžeme se rozkrájet
Všichni spoluvytváříme svět, ve kterém žijeme. Máme odhodlání rozvíjet sami sebe a inspirovat svou činností ostatní. Podporujeme druhé v tom, aby dokázali měnit svět kolem sebe k lepšímu. 


Poctivost - Nejlépe jak umíme
Věříme tomu, co děláme. To co děláme, se snažíme dělat co nejkvalitněji. Sami či s pomocí druhých reflektujeme, zda se nám to daří. Cítíme odpovědnost za úspěchy i neúspěchy. 


Otevřenost - Máme hlavy i oči otevřené
Jsme otevřeni novým informacím, jiným názorům i kritice. Vítáme nové myšlenky a zároveň je sami přinášíme. Rádi necháváme ostatní nahlédnout do toho, co se v TEREZE zrovna „vaří“, a jak se hospodaří. 


Respekt - Pro nás je respekt deníkem
Respektujeme individualitu každého člověka, jeho potřeby, možnosti, názory i postoje. Ctíme svobodu rozhodování jednotlivce. Podporujeme respektující prostředí ve vzdělávání. 


Spolupráce - Společně dokážeme více než sami
Pracujeme týmově a vzájemně se podporujeme. Nabízíme lidem možnost podílet se na dalším směřování organizace. Věříme ve schopnosti a potenciál druhých. Vytváříme partnerství pro naplnění naší vize.