CELOROČNÍ PROGRAM: Globe

ŽÁCI BÁDAJÍ A POMÁHAJÍ PŘÍRODĚ

Pro koho je GLOBE určený?

Pro školy základní i střední. Je jedno, jestli jste ze školy velké nebo malé, vesnické, nebo městské. Důležité je, jestli chcete žáky podpořit v objevování světa, v bádání, kladení otázek, v tom, aby se přírodovědné znalosti a dovednosti žáci učili vlastní zkušeností.

O co v programu jde?

Naprostá většina výuky přírodovědných předmětů u nás probíhá frontálně v prostředí třídy, proto děti ve školách většinou nebaví. V programu GLOBE víme, že badatelská činnost dětí a učení o přírodě v přírodě zvyšuje atraktivitu hodin i porozumění toho, jak funguje příroda a věda o ní. Zapojeno je přes 120 škol. Komunita žáků, učitelů a předních vědců spolupracuje na reálných vědeckých výzkumech a pomáhá zlepšovat stav životního prostředí nejen v okolí školy.Jak program probíhá ve škole?

Děti spolu s učitelem trénují specifické výzkumné dovednosti, od kladení otázek, přes pozorování a provádění pokusů, až po prezentaci závěrů. Učitel si sám podle věku a pokročilosti žáků vybírá, kterým tématům se s dětmi bude věnovat. Vodítkem mu je metodický průvodce všemi důležitými badatelskými kroky a také každý rok nová kampaň Téma roku, jež pomáhá začlenit badatelství přímo do výuky. S ucelenějšími projekty vám během roku zdarma pomáhají zkušenější učitelé a spolupracující přírodovědci. 

Na konci školního roku mohou děti svůj projekt prezentovat na žákovské badatelské konferenci a setkat se tak s dalšími mladými badateli z Česka i celé Evropy.S čím vším vám pomůžeme?

Přijde vám to příliš vědecké? Opak je pravdou. Zvídavost je přirozená a nakažlivá – bádat s námi zvládnete s prvňáčky i středoškoláky. Na úvodním semináři si bádání vyzkoušíte krok za krokem sami na sobě. Získáte hodnotnou sadu pomůcek, tištěnou metodiku Průvodce badatelsky orientovaným vyučováním pro učitele a sestavíte si konkrétní plán, jak metodu prakticky zapojit do vlastní výuky.

V rámci celoroční podpory v programu dostanete:

 • Metodické materiály s badatelskými lekcemi a pracovními listy do výuky.
 • Nástroje a tipy, jak žáky v badatelsky vedených hodinách hodnotit. 
 • Vzdělávání na dalších seminářích a workshopech pro učitele i žáky.
 • Osobní konzultace – přímo ve škole, po telefonu či on-line.
 • Možnost prezentovat školní projekty na mezinárodních žákovských badatelských konferencích. 


Co GLOBE přináší žákům, učitelům a celým školám?

Děti

 • Radují se z poznatků získaných vlastním bádáním.
 • Znají lépe místní přírodu a jsou ochotni ji aktivně chránit.
 • Učí se spolupracovat a rozvíjí řadu dalších pro život užitečných dovedností. 

Učitelé

 • Zapojují aktivizující badatelské činnosti do témat, která běžně probírají.
 • Rozvíjí se, dále vzdělávají a vzájemně podporují uvnitř komunity aktivních učitelů.
 • Učí více venku a mají motivovanější žáky – tím roste jejich spokojenost s vlastní výukou.

Školy

 • Pomáhají dětem přebírat odpovědnost za vlastní vzdělávání.
 • Jsou příkladem vzorné péče o životní prostředí ve své obci. 
 • Zviditelňují se na tuzemských i mezinárodních setkáních, kde prezentují výsledky své školy. 

 

Kdo je za programem GLOBE?

GLOBE v České republice od roku 1995 organizuje vzdělávací centrum TEREZA. Rozvoji Badatelsky orientované výuky na ZŠ a SŠ se systematicky věnujeme od roku 2009. Metodické materiály vznikají ve spolupráci se zkušenými učiteli, po odborné stránce je garantují experti Vědecké rady programu GLOBE. Ti poskytují také informační a poradenský servis v průběhu celého školního roku.

Program probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva životního prostředí ČR. Těší nás pravidelná podpora ze strany Státního fondu životního prostředí, Magistrátu Hlavního města Prahy, Velvyslanectví USA v České republice a dalších.

Program je součástí celosvětové sítě Global Learning and Observation to Benefit the Environment (GLOBE), do níž je zapojeno více než 120 zemí z celého světa. Krom toho jsme v ČR pověřeni vedením Evropské regionální kanceláře programu GLOBE (RCGEE), a tak pomáháme bádat učitelům a dětem nejen u nás, ale i ve více než 40 zemích Evropy a Eurasie, od Islandu přes Kyrgyzstán až po Izrael.

A kolik to celé stojí?

Cena plného servisu na celý rok pro 1 školu: 20 000 Kč (zahrnuje sadu měřicích pomůcek v hodnotě cca 8 tisíc Kč).
Cena pro 3 školy z regionu: 50 000 Kč 

Vzhledem k podmínkám financování Místních akčních plánů se vybraného programu musí účastnit vždy nejméně tři školy v regionu.

Celá nabídka v pdf ke čtení zde.

Kontaktujte nás:  
Mgr. Jan Blažek, programový garant nabídky – jan.blazek@terezanet.cz, 777 055 577