Džungle mezi paneláky

Mnozí z nás hledají vzrušení a exotiku daleko za mořem. Žáci Církevní základní školy ve Zlíně objevili džungli na sídlišti.


Nedaleko od jejich školy zarůstá paseka. Žáci se rozhodli tento kus přírody dlouhodobě sledovat a zjistit, jaké dřeviny a rostliny se tady objevují a jací zde žijí živočichové. Vyměřili výzkumnou plochu 30 x 30 metrů. Určili dominantní druh, měřili výšku a obvod převažujících dřevin, pozorovali živočichy, vyvěsili budku, pozvali lesníka a ornitologa. Postupně si mladí badatelé ověřili, že se bez zásahů lesníků na vykácené pasece obnovuje les a rostou zde druhy, které sem přirozeně patří. Tím potvrdili hypotézu, že v nadmořské výšce 372 m n. m. samovolně vzniká dubový les. Kromě toho zjistili, že v těsné blízkosti sídliště žijí srnci, zajíci i divočáci. Jak je vidět, není třeba jezdit daleko, aby člověk zažil dobrodružství.

„Zjistili jsme, že dominantní druh je dub zimní a roste zde i jilm. Potvrdili jsme tak svou domněnku, že paseka zarůstá dřevinami, které sem přirozeně patří.“

GLOBE Zobrazit web
Licence Creative Commons    © TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 2012-2017. Všechna práva vyhrazena.
created by webdilna | com