Les ve škole

V roce 2007 do ČR přinášíme další mezinárodní program Les ve škole (LEAF – Learning about Forests). Program studenty seznamuje s naším nejrozšířenějším ekosystémem a aktivitami přímo v lese rozvíjí jejich vztah a citlivost k přírodě.


Pro učitele jsou připraveny metodiky s podrobnými ročními plány lekcí pro jednotlivé ročníky základní školy, které usnadňují zařazení aktivit do výuky. S jejich pomocí žáci zpracovávají svůj osobní i společný třídní výstup a na jejich základě mohou získat ocenění Lesní třída.

V programu Les ve škole dáváme učitelům nástroje k takovému učení o lese, které žáky motivuje navštěvovat les, zkoumat jeho obyvatele, děje, které v něm probíhají, odhalovat, jak člověk ovlivňuje les a les člověka, a pečovat o něj.

„Děti reagovaly po celou dobu báječně, vše je velmi zajímalo, ve třídě byla jiná atmosféra, než jindy. Pracovaly se zájmem a nadšením.“
Alena Kučerová, ZŠ Most

Jak vypadá Les ve škole v praxi Chci se zapojit!

Licence Creative Commons    © TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 2012-2017. Všechna práva vyhrazena.
created by webdilna | com