40 LET TEREZY

Z pasáčků koz se během 40 let stala jedna z největších profesionálních organizací pro environmentální výchovu.

Začínali jsme pasením 3 koz, 17 ovcí a praktickou ochranou jednoho kousku přírody v Prokopském údolí v Praze.
Dnes, po 40 letech, se našich programů každoročně účastní kolem 100 000 dětí, které se učí poznávat přírodu a o své životní prostředí pečovat samy. Spolupracujeme s více než 800 školami, podporujeme a vzděláváme přes 5 000 učitelů a další tisíce rodičů.

Naše cíle a zaměření se postupně rozrostly. Poznávání přírody přerostlo v rozvoj přírodovědné gramotnosti a objevování vědy badatelskou metodou. V Ekoškole usilujeme stejně tak o šetrnější provoz školy, jako o demokratické zapojení žáků do rozhodování o ní. Dnes prosazujeme výuku venku nejenom v přírodopise, ale také v matematice, v češtině a dalších předmětech, protože zdravé a podnětné prostředí lépe naplňuje biologické a psychické potřeby dětí a umožňuje jim učit se naplno a s radostí. Pomáháme učitelům prohloubit jejich vzájemnou spolupráci, společné plánování, realizaci a reflexi výuky, protože takový přístup prokazatelně zlepšuje jejich praxi.

Za dobu své činnosti TEREZA kolem sebe utkala hustou síť vztahů na národní i mezinárodní úrovni. Naše činnost a naše programy získaly významná ocenění. Na programu GLOBE spolupracujeme s vědci z NASA. Program Ekoškola si vysloužil uznání OSN.  V ČR naše programy děláme pod záštitou a s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva životního prostředí. Podílíme se na činnosti několika střešních organizací, abychom přispívali k myšlenkám, které nás přesahují a spojují s dalšími.

I když jsme úspěšní, výzev před námi spíše přibývá. V celosvětovém měřítku čelíme problémům, které náš život na této planetě mohou velmi znepříjemnit. Žijeme v době, kdy většina našich spoluobčanů si sice velmi dobře uvědomuje potřebu ochrany životního prostředí, ale řešení očekává od těch nahoře a sama příliš nechce přiložit ruku k dílu. Jsme přesvědčeni, že velké změny začínají od nejmenších a jaká bude naše nejmladší generace, ovlivní budoucí podobu světa nejvíce.

TEREZA je připravena pomáhat mladým i v dalších letech. Společně s vámi toho dokážeme víc.
Petr Daniš, ředitel Vzdělávacího centra TEREZA
 

Děkujeme za mnoho krásných příběhů


Velmi si ceníme lidí, kteří TEREZU zakládali a pomohli jí vyrůst ve stabilní a silnou organizaci.
Přečtěte si příběh Jany Ledvinové, zakladatelky Vzdělávacího centra TEREZA, která TEREZU dnes už sleduje z dály, ale její srdce je pořád s ní.
K oslavám 40let se Jana rozhodla zahrnout ji ve své závěti!

Bylo, je a bude nám ctí Jani. Děkujeme!

Úrývek z příběhu Jany Ledvinové, celý příběh si přečtěte zde.

"Vždycky jsem byla posedlá přírodou a trápilo mě, že ji ničíme. Chtěla jsem tomu zabránit, ale ve škole se toho moc dělat nedalo. .....................Sametová revoluce v roce 1989 původní partu Terezáků trochu rozprášila a mě zavála do Ameriky na studia občanského sektoru. Neměla jsem tušení, co to je, ale když jsem to dozvěděla, s radostí jsem pochopila, že Tereza nemusí být jen skupina dobrovolných nadšenců. ......................Jedním z milníků Terezy byl i program GLOBE. Začal, jak jinak, než zaklepáním na dveře centra GLOBE před Bílým domem v USA a nabídkou pomoci. Rostli jsme spolu s ním a plnými doušky čerpali znalosti i inspiraci světových vědců, kteří za programem stáli. ..................A tak jsem se rozhodla Terezu zahnout i do své poslední vůle, jako své „třetí dítě“, jako někoho, koho jsem vždycky měla ráda a ona mě."

Vzdělávací centrum TEREZA ovlivnila a ovlivňuje tisíce lidí.
Většina z nich dnes pracuje jako manažeři, vědkyně nebo redaktoři, jiní teprve programy TEREZY procházejí na ZŠ nebo SŠ.
Přečtěte si životní příběhy spojené s TEREZOU.

Podpořit Vzdělávací centrum TEREZA můžete ZDE
 

Jana Ledvinová alias Puštík