Badatelé

Badatelsky orientované vyučování je metodou 4 kroků. Žáci kladou otázky, formulují hypotézy, plánují postup jejich ověření, provádějí pokusy, vyhledávají a třídí informace, vyhodnocují výsledky, formulují závěry, které pak prezentují před ostatními.Jak se bruslařky udrží na vodě?

To je otázka, kterou si položili mladí badatelé. Ale kladli si i spoustu dalších otázek.

zobrazit
Licence Creative Commons    © TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 2012-2017. Všechna práva vyhrazena.
created by webdilna | com